Мовленнєве оформлення твору

Мовленнєве оформлення твору

Під час написання шкільного твору найчастіше використовуються публіцистичний або науковий стилі, або науковий з елементами публіцистичного та навпаки.

Твір на літературну тему, тобто твір за літературним твором, має бути написаний у науковому стилі, адже це свого роду мініатюрна наукова праця, літературознавче дослідження. Ви повинні знати всі ознаки наукового стилю і вміти будувати тексти відповідно до цих ознак .

Під час написання твору з метою зробити текст більш виразним, емоційним не тільки можна, але й потрібно виявити особисте ставлення до того, про що ви пишете. Для цього до ознак наукового стилю слід додати ту задачу, яка характерна для публіцистичного стилю – вплинути на читача (у вашому випадку – на перевіряючого). Оскільки об’єкт літературознавства – художній твір, який сприймається скоріше емоційно, а не раціонально, то не бійтеся в своєму висловлюванні виражати свої почуття, навчайтесь цьому.

Без навичок виражати свої особисті почуття важко написати твір на вільну тему в публіцистичному стилі. Побудувати публіцистичний текст не легше, ніж науковий.

• Яким же він має бути? У цілому таким же «книжковим», як і науковий, – як з погляду добору лексики, так і за синтаксичним складом. До цього потрібно приєднати виразність. Способів зробити текст експресивним, таким, що вплине на читача, існує багато. Деякі з них перелічимо.

• Тропи — це метафори, епітети, порівняння, гіперболи та ін.

• Риторичні фігури:

— запитання (Хто не читав поезій Т.Г. Шевченка?);

— звертання (Ви, друзі мої, деякі [поезії], певна річ (звичайно), пам’ятаєте…);

— замовчування (Якщо ви не чули (не читали, не бачили)…);

— парцеляція (Прочитайте. Обов’язково. Цієї ж хвилини);

— багатосполучниковість (І ви отримаєте величезне задоволення, і ви назавжди запам’ятаєте ці чудові хвилини, і вам відкриється незвичайний світ поезії).

Крім тронів і риторичних фігур, ви можете використовувати в тексті речення, різні за інтонацією та метою використання. Наприклад, конструкції «запитання – відповідь» дуже підходять для побудови твору-роздуму, твору-міркування: ви запитуєте самі себе і самі відповідаєте на запитання.

Майте на увазі, що короткі речення виразніші, ніж довгі, односкладні – цікавіші, ніж двоскладові, неповні – експресивні, ніж повні, а порушення прямого порядку слів (інверсія) може бути цікавим прийомом для зображення об’єкту твору.

Наприклад, порівняйте два тексти. Який, на ваш погляд, цікавіший? Подумайте, що робить його цікавим.

Літо минуло. Осінь настала. Пожовкли дерева. Вітер зривав листя і кружляв лісом. Листя опадало на землю. Заєць ніяк не міг заснути. Він часто схоплювався, перебігав з місця на місце, шукав куточок.

Минуло тепле літо. Настала осінь. Пожовкли дерева. Вітер зривав з них зів’яле листя і кружляв ним над лісом. Листя опадало на землю і стиха шаруділо. Заєць ніяк не міг заснути від цього шарудіння. Він часто схоплювався, перебігав з місця на місце, шукав спокійний куточок.

Допоможе вам оволодіти майстерністю публіциста також читання кращих газетних і журнальних матеріалів: статей, есе, нарисів, рецензій тощо.

Під час написання твору ви маєте продемонструвати багатство особистого мовлення, великий словниковий запас, навички користування синонімами – як лексичними, так і синтаксичними.

 

Мовленнєве оформлення твору

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *