Монолог, Що таке Монолог?

Монолог, Що таке Монолог?

Монолог (від грец. mоnо — один, єдиний і lоgоs — слово) — тривале, внутрішньо однорідне і зв’язне висловлювання, яке належить одному героєві та не вимагає безпосередньої відповіді. Монолог є самостійним, порівняно незалежним компонентом композиції художнього твору, тому може вживатися як у присутності слухачів, так і без них. Він виражає думки, переживання, почуття героя і є важливим засобом розкриття його психології, його внутрішнього світу, духовного стану. У сучасній науковій літературі визначаються такі різновиди монологів: монолог-оповідь (персонаж розповідає про події, що вже відбулися чи можуть бути зображені безпосередньо), монолог-роздум (персонаж, опинившись перед складним вибором, розмірковує про своє рішення), ліричний монолог (розкриваються сильні переживання, емоції, рефлексії, фантазії героя), монолог-сповідь (герой переосмислює своє життя, вчинки, він є важливим моментом самоусвідомлення персонажа, його самооцінки), авторський монолог (автор безпосередньо звертається до читачів), внутрішній монолог (відбувається у свідомості героя, він не розрахований на промовляння вголос) та ін.

Але хоч яким би був монолог, йому завжди притаманна підвищена суб’єктивність оповіді, підкреслена емоційність та експресивність засобів. Майстрами створення художніх монологів були В. Шекспір, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, О. де Бальзак, М. Коцюбинський, О. Кобилянська та ін. Особливо популярним монолог був у літературі сентименталізму, романтизму, модернізму. Найяскравіше внутрішній монолог проявляється у письменників-модерністів Дж. Джойса, М. Пруста та ін., що призвело до створення літератури «потоку свідомості», побудованому на монологічному мовленні. .Значне місце монолог посідає і в сучасній літературі, набуваючи нових ознак.

Монолог, Що таке Монолог?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *