Мотив, Що таке Мотив?

Мотив, Що таке Мотив?

Мотив (франц. mоtif, від лат. mоvео — рухаю) — формально-змістовний складник художнього твору, неподільна смислова одиниця, що відіграє важливу роль у формуванні фабули, сюжету. Мотив — вияв теми твору, нерідко ці поняття перехрещуються. Мотиви рухають вчинками персонажів, збуджують їхні переживання, динамізують внутрішній світ героїв. Мотиви часто бувають сталими, повторюються як протягом твору, так і загалом у творчості письменника. Наприклад, у «Гамлеті» В. Шекспіра знаходимо мотиви помсти, божевілля, смерті, тлінності буття, двійництва тощо.

Мотив, Що таке Мотив?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *