Міжетнічна інтеграція. Що таке міжетнічна інтеграція?

Міжетнічна інтеграція. Що таке міжетнічна інтеграція?

Інтеграція (лат. integratio — відновлення, поновлення) міжетнічна — тісне співробітництво двох або більше етнічних спільнот у різних сферах суспільного життя, яке відбувається в поліетнічних державах, міждержавних об’єднаннях і між незалежними державами. Міжетнічна інтеграція є наслідком співіснування різних етнічних груп на певній території впродовж тривалого історичного періоду. Активну міжетнічну інтеграцію спричинює виникнення спільної зовнішньої небезпеки, а також необхідність об’єднання зусиль для вирішення спільних проблем. Процеси міжетнічної інтеграції не завжди детерміновані генетичною близькістю етносів. Міжетнічна інтеграція зумовлює взаємообмін нормами поведінки, культурними набутками, мовними засобами комунікації. Характерними ознаками міжетнічної інтеграції є значна кількість екзогамних шлюбів, зниження гостроти або повне усунення зіткнень на основі національної та конфесійної ідентичності. За політичними умовами виокремлюють примусову (СРСР) й органічну (США) міжетнічні інтеграції. Примусова міжетнічна інтеграція відбувалася внаслідок цілеспрямованих дій у межах національної політики держави; органічна — внаслідок економічного й соціального розвитку країни. Сучасна міжетнічна інтеграція у багатьох аспектах визначається глобалізаційними процесами: збільшенням обсягів міграцій, поширенням нових технологій комунікацій та виробництва, зменшенням ролі урядів національних держав.

Процес міжетнічної інтеграції у кожній окремій державі має певну специфіку, але його базовими ознаками є міжетнічний мир, взаємна повага, толерантність та відсутність будь-яких форм дискримінації в міжетнічних відносинах. Поняття «міжетнічна інтеграція» антонімічне поняттю міжетнічного конфлікту. Зближення корінних етносів і дисперсних етнічних груп відбувається як органічне поєднання етносів на засадах переважаючої етнічної симпатії та за умов відсутності історично укоріненої, постійної міжетнічної ворожнечі.

Міжетнічна інтеграція. Що таке міжетнічна інтеграція?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *