Міфологія, Що таке Міфологія?

Міфологія, Що таке Міфологія?

Міфологія — сукупність міфів; своєрідна система поглядів на навколишній світ, природу, людину і суспільство. Міфологією ще називають галузь науки, що вивчає і досліджує міфи. Давнім грекам міфологія, тобто вся сукупність міфів, замінювала наукове пізнання, зберігала пам’ять про історичне минуле, була водночас й релігією, що вивільняла їх від первісного страху перед світом і природою. Елліни поклонялися богам, намагалися зробити їх прихильними і добрими до себе, приносили їм жертви, тобто створювали культ богів. Найбільш поширеними були культи Зевса, Деметри, Діоніса, Афіни, Аполлона. Виходячи з того, що міфи відтворювали уявлення еллінів про добро і зло, їх моральні норми, філософські роздуми про сенс буття, міфологію можна вважати їхньою етикою, філософією, наукою життя. За тематикою давньогрецькі міфи поділялися на окремі групи (кікли): міфй про походження світу, богів і людини; Троянський кікл, пов’язаний з історією Троянської війни; міфи про аргонавтів — героїв, що здійснювали морський похід до Колхіди за золотим руном; Фіванський кікл, присвячений родині фіванського царя Едіпа.

Найкраще збереглася і набула найширшого літературного переосмислення антична міфологія, зокрема давньогрецька. З XIX ст. розпочалося вивчення та порівняльно-історичний аналіз давньоіндійської, давньоіранської та давньогерманської міфологій. Міфи різних народів мають багато спільних тем. За тематичними групами виокремлюються міфи про виникнення світу, походження богів і людей, тварин і рослин, ремесел та землеробства, подвиги героїв та напівбогів.

Міфологія, Що таке Міфологія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *