Напрям літературний, Що таке літературний Напрям?

Напрям літературний, Що таке літературний Напрям?

Напрям літературний — сукупність художньо-змістових та естетичних принципів і тенденцій, що характерні для творчості багатьох письменників певного періоду розвитку літературного процесу. Так, у XVII—XVIII ст. — це класицизм, бароко, сентименталізм, у XIX ст. — романтизм, реалізм, натуралізм тощо. Представників кожного літературного напряму об’єднують однаковий підхід до зображення дійсності, місця людини в суспільстві та Всесвіті; використання системи нормативних правил на рівні стилю, композиції, жанрових форм, сукупності художніх засобів; спільність мотивів, тем, ідей, образів, сюжетних схем, які є характерними для конкретного літературного напряму.

Напрям літературний, Що таке літературний Напрям?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *