Неоромантизм, Що таке Неоромантизм?

Неоромантизм, Що таке Неоромантизм?

Неоромантизм (від грец. nеоs — новий і романтизм) — стильова течія модернізму, визначальною рисою якої є спроба подолання розриву між ідеалом та дійсністю (характерне для романтизму) завдяки могутній силі особистості, здатної перетворити бажане на дійсне. Виникла в літературі на межі XIX—XX ст. і виявилася у творчості К. Гамсуна, Р. Стівенсона, Р. Кіплінга, представників «Молодої Польщі» та ін. Найповніше в Україні романтизм окреслився у творах Лесі Українки, яка цю тенденцію в літературі Назвала «новоромантизмом». Своїм «проривом у блакить» вона створювала основу для подальших поетичних здобутків українських представників «розстріляного відродження», «празької школи».

Неоромантизм, Що таке Неоромантизм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *