Новаторство в літературі, Що таке Новаторство в літературі?

Новаторство в літературі, Що таке Новаторство в літературі?

Новаторство в літературі (від лат. nоvаtоr — оновлювач) — оновлення художньої літератури, відкриття для неї нових шляхів, відмова від тих традицій, які вже застаріли, і введення нових тем та ідей, нових героїв і конфліктів, збагачення художніх форм і засобів їх створення тощо. Новаторство — один із яскравих проявів таланту письменника, його зв’язків із суспільним життям і глибокого проникнення в його закономірності. Новаторство — це продовження і розвиток прогресивних традицій минулого відповідно до нових умов і потреб суспільного і культурного життя, вияв дальших творчих шукань і в змісті творчості, і в її формах.

Усі видатні письменники були новаторами, які відкривали нові життєві конфлікти та нових героїв і знаходили нові мистецькі форми чи оновлювали попередні, що відповідали б новому змістові їх творів. Новаторством позначена творчість Е. Хемінгуея, Г. Ібсена, Б. Шоу, Б. Брехта, Б. Маяковського, О. Довженка та ін.

Новаторство в літературі, Що таке Новаторство в літературі?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *