Новела, Що таке Новела?

Новела, Що таке Новела?

Новела (італ. nоvеllа — букв, новина, від лат. nоvеllus — новітній) — епічний жанр; невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, напруженою та яскраво вимальованою дією. Новелі властиві лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів. Вона вирізняється стрункою та усталеною конструкцією. До композиційних канонів новели належать наявність згорненої композиції з яскраво вираженим переломним моментом у сюжеті, перевага сюжетної одно лінійності, зведення до мінімуму кількості персонажів. Героями новел є особистості, які потрапили в незвичайні життєві обставини, і автор концентрує увагу на змалюванні їх внутрішнього світу, переживань та настроїв.

Сюжет новел простий, надзвичайно динамічний, містить у собі момент ситуаційної або психологічної несподіванки. Новела як літературний жанр з’явилася у XIV—XV ст. в Італії. В епоху Відродження новела це невеличке оповідання з гумористичним чи сатиричним забарвленням, що передавало «новини дня». «Декамерон» Дж. Боккаччо є характерним циклом новел тієї доби. У XVII ст. з’явилися «Повчальні новели» М. Сервантеса. Найбільшого розквіту новела досягає у XIX ст. (П. Меріме, Гі де Мопассан, О. Генрі, Е. По та ін.). Звертаються до цього жанру й сучасні письменники.

Новела, Що таке Новела?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *