Оригінал і переклад, Що таке Оригінал і переклад?

Оригінал і переклад, Що таке Оригінал і переклад?

Оригінал і переклад — дві форми існування художнього твору в світовій літературі. Слово «оригінал» походить із латинської мови і означає «первісний», «природний». Це твір, який є зразком Для подальшого відтворення, зокрема іншою мовою. Оригіналом називають самобутній художній твір, не схожий на інші твори, не запозичений, не наслідуваний. З поняттям «оригінал» тісно пов’язане поняття «переклад», тобто текст, перекладений з іншої мови. Завдяки художнім перекладам ми знайомимося з шедеврами світової літератури, зі зразками словесної творчості різних народів світу. Художній переклад є видом літературної творчості, у процесі якої твір, написаний однією мовою, відтворюється іншою. Справжній художній переклад — це мистецтво. Перекладач має добре знати мову оригіналу, рідну мову, особливості манери письма автора, твір, який він перекладає.

Перекладач прагне злитися з автором оригіналу, якнайточніше передати його думку на основі власного прочитання, розуміння твору. Залежно від точності, адекватності перекладу виокремлюють такі його види: точний, або адекватний, переклад, вільний переклад, переклад-наслідування, переспів тощо. Завдяки перекладам твори, написані однією мовою, ніби відроджуються, «оживають» в іншій.

Оригінал і переклад, Що таке Оригінал і переклад?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *