Особливості розвитку літератури кінця 19 — початку 20 століття. Зарубіжна література 19 — початку 20 століття

Особливості розвитку літератури кінця 19 — початку 20 століття. Зарубіжна література 19 — початку 20 століття

1. Історико-літературний процес кінця 19 — початку 20 століття

2. Поняття модернізму. Течії модернізму, їх характеристика

3. Поняття авангардизму. Авангардистські течії у світовій літературі

Питання для самоконтролю

1. Яким чином література на межі XIX—XX століть тісно пов’язана з усіма перипетіями свого часу?

2. Назвіть найбільш прикметні чинники літературного розвитку в першій половині XX ст.

3. Дайте загальну характеристику модерністської літератури.

4. Які течії і напрями належать до авангардистських? Дайте їх загальну характеристику.

Особливості розвитку літератури кінця 19 — початку 20 століття. Зарубіжна література 19 — початку 20 століття

Повернутись на сторінку Зарубіжна література 19 — початку 20 століття

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *