Памфлет, Що таке Памфлет?

Памфлет, Що таке Памфлет?

Памфлет (англ. раmрhlеt, від грец. раm — усе, flegо — палю) — невеликий за обсягом літературний твір публіцистичного характеру на злободенну тему. Призначений для прямого впливу на громадську думку. Його стилю притаманні ораторські інтонації, яскрава афористичність, експресивність, іронія, сарказм. Жанр памфлету склався за доби Реформації (М. Лютер, Е. Роттердамський та ін.), використовували його і письменники XVIII—XIX ст. (Дж. Свіфт, В. Гюго та ін.). Його традиції продовжують письменники і журналісти XX ст.

Памфлет, Що таке Памфлет?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *