Паралелізм, Що таке Паралелізм?

Паралелізм, Що таке Паралелізм?

Паралелізм (від грец. раrаllеlіzmоs — зіставлення, порівняння) — стилістична фігура, що ґрунтується на паралельному зображенні кількох явищ з різних сфер життя; аналогія, уподібнення, спільність характерних рис, ознак тощо. У фольклорній традиції, у поезії найчастіше виявляється в синтаксичних конструкціях, де картини природи пов’язуються з душевними настроями людини, створюється так званий психологічний паралелізм. На відміну від порівняння, паралелізм виконує композиційну функцію: у художньому творі пов’язує певні мотиви чи елементи стилю, особливе значення йому надається в ліричному сюжеті, зокрема від доби романтизму, коли пейзаж втратив функцію лише описовості, набувши лірично-емоційної специфіки. Досить поширений цей прийом в українській поезії (І. Франко, B. Самійленко, П. Тичина та ін.).

Паралелізм, Що таке Паралелізм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *