Переказ «Кривий Ріг». Аналіз твору. Український фольклор. Конспекти лекцій

Переказ «Кривий Ріг». Аналіз твору. Український фольклор. Конспекти лекцій

У топонімічному переказі «Кривий Ріг» через цікаву фабулу пояснено походження назви міста. Тут подано не тільки прізвище і прізвисько, а й соціальну характеристику головного персонажа: козак Ріг мав пристойні статки, оскільки всякий подорожній знаходив у нього пристанище, «гостинність, чуйність, відвертість», «цікаві розповіді». У повідомленні є і вікова характеристика героя — «на схилі літ». Немає певності, що прізвище козака належало реальній людині. Щоправда, серед дослідників усталилася думка, що в переказі йдеться про Івана Ждана (Рога), який в 1666—1667 рр. був кошовим отаманом Запорозької Січі.
У переказі не зафіксовано точної дати основної сюжетної лінії, час вимірюється приблизно («Давно це було, коли гриміла по Україні слава про Січ Запорозьку»). Вихідні дати в інших його варіантах — «часи Петра І», «часи чумаків», «часи козацької слави». У них також чітко виокремлено мотив першопоселенництва, пов’язаний з найвідомішими річками степового простору: «побудував для себе оселю якраз на тому місці, де Інгулець та Саксагань зливаються». Можна послатися і на наукове пояснення академіком В. Зуєвим назви Кривого Рогу, котрий побував у місті 1781 р. і залишив перший опис поселення та навколишньої місцевості: «Ім’я ріг тут скрізь означає кам’яний мис, який створює ріка або своїм вигином, або сходячись з іншою; так тут Кривий Ріг не що інше значить, як мис, що вийшов між Саксаганом і Інгульцем, який ріка Саксагань обходить навкруг, довжиною верст на п’ять, а між двома колінами перешийок не буде й чверті версти, а тому й називається Кривим Рогом». Народна фантазія добудовує наукову версію: в появі топоніма «Кривий Ріг» неабияку роль відіграла фізична вада героя, який у боях позбувся правого ока, тому й прозвали його в народі Кривим.

Подібні «відступи» від історичних реалій цінні для дослідників, бо вони формуються в народному уявленні поетичною діяльністю. Невідповідність «фольклорних» відомостей «історичним» — своєрідна закономірність, характерна для народної неказкової прози. Однак переказ не фокусує уваги на відшуковуванні історичної точності, а містить інформацію про заселення степового краю — похилий віком козак обрав місце для життя з урахуванням зручності географічного розташування місцини. Важливою є інформація про розвиток у малообжитій степовій місцині шинкарства (в одному з варіантів переказу), народний чумацький промисел («Бувало, повертались чумаки з Криму»), адже цими краями пролягали найвідоміші чумацькі шляхи.
Розповідач займає зовнішню щодо зображуваного позицію, оскільки події сприймає як давно минулі, а тому подробиці в переказі відсутні, вони загубилися в товщі часу: «Йшли роки, навколо хати козака почали з’являтися інші оселі. Згодом тут виросло село. Вже і козака Рога не стало, а назва так і лишилася — Кривий Ріг».
Топонімічний переказ «Кривий Ріг» засвідчує, що народна неказкова проза мала потужний виховний, пізнавальний та морально-етичний потенціал, адже надавала унікальну інформацію про історичне минуле, оцінювала події та історичних осіб, формувала патріотизм і національну свідомість багатьох поколінь.

Переказ «Кривий Ріг». Аналіз твору. Український фольклор. Конспекти лекцій

Повернутися на сторінку Український фольклор. Конспекти лекцій

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *