Періодизація українського фольклору. Український фольклор. Конспекти лекцій

Періодизація українського фольклору. Український фольклор. Конспекти лекцій

З огляду на специфіку побутування і значною мірою ретроспективне дослідження важко запропонувати універсальну періодизацію фольклору, яка б відповідала справжній його історії і задовольняла представників різних дослідницьких шкіл. Більшість учених визнає доцільним виокремлення двох великих епох в історії українського фольклору:
1) доісторичної (міфологічної, дохристиянської), про яку не існує жодних писемних свідчень. Судження про її особливості ґрунтуються на результатах досліджень археологічних знахідок, інших предметних свідчень тієї епохи;

2) історичної (християнської), найхарактерніша ознака якої — розвиток писемності, що дало змогу письмово зафіксувати значну кількість фольклорних творів і артефактів.
Умовний поділ еволюції українського фольклору на періоди допоможе осмислити складний процес становлення родового, жанрового, ідейно-тематичного розмаїття уснопоетичної словесності.

Періодизація українського фольклору. Український фольклор. Конспекти лекцій

Повернутися на сторінку Український фольклор. Конспекти лекцій

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *