Поезія, Що таке Поезія?

Поезія, Що таке Поезія?

Поезія (грец. роіеsіs — творчість, від роіео — роблю, творю) — словесна художня творчість; ритмічно організоване мовлення, що постало на основі конкретно-історичної версифікаційної системи, відмінне від прози. Цим терміном позначають також віршовані твори певного автора, нації чи епохи. Поняття «поезія» і «лірика» близькі одне одному, але не тотожні, оскільки в історії письменства траплялося таке, коли літературні роди — епос, драма, лірика — містили в собі як віршовані, так і невіршовані твори, а епос на ранніх етапах розвитку літератури найчастіше був віршованим. У подальшому термін «поезія» набув більш конкретно означеного смислу.

Поезія, Що таке Поезія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *