Поема, Що таке Поема?

Поема, Що таке Поема?

Поема (грец. роіеmа, від роіео — творю) — великий віршований твір епічного, ліричного або ліро-епічного характеру. Виникла поема на основі давніх і середньовічних пісень, сказань, епопей, що уславлювали визначні історичні події та яскраві героїчні характери. В античний період і в добу Середньовіччя поемою називали анонімну чи авторську епопею. Первісна поема мала епічний характер і була пов’язана з міфологією. Такими є давньоіндійські поеми «Магабгарата» і «Рамаяна»; поеми «Іліада», «Одіссея» Гомера; «Енеїда» Вергілія та ін. Всесвітньої слави набули поеми «Витязь у тигровій шкурі» Шота Руставелі, «Шахнаме» Фірдоусі, «Божественна комедія» Данте, «Паломництво Чайльд Гарольда» Дж. Байрона, «Німеччина. Зимова казка» Г. Гейне, «Пісня про Гайавату» Г. Лонгфелло та ін. Як жанр, що розвивається і поєднує в собі характерні засоби та прийоми художньої виразності епосу, лірики і драми, поема залишається найпродуктивнішим жанром і в сучасній літературі.

Поема, Що таке Поема?

Комментарии закрыты.