Полісемія, Що таке Полісемія?

Полісемія, Що таке Полісемія?

Полісемія (від грец. роlуsеmоs — багатозначний) — багатозначність, наявність у мовній одиниці (слові, фразі, синтаксичній конструкції) кількох значень. Розвиток полісемії відбувається здебільшого на основі подібності або суміжності предметів чи явищ, які називаються певним словом. У поетичній мові особливо яскраво простежуються складні асоціації, покладені в основу словесних образів.

Полісемія, Що таке Полісемія?

Комментарии закрыты.