Портрeт у літературному творі, Що таке Портрeт у літературному творі?

Портрeт у літературному творі, Що таке Портрeт у літературному творі?

Портрeт у літературному творі (франц. роrtrаіt, від роrtraire — зображати) — різновид опису; зображення зовнішності персонажа (риси обличчя, поза, міміка, жести, одяг тощо) як один із засобів його характеристики. Маючи за основний об’єкт художнього зображення взаємодію людини з довкіллям, письменники відтворюють зміни зовнішнього вигляду персонажів у конкретних ситуаціях. Пильна увага до портретів дійових осіб ґрунтується на загальній закономірності, згідно з якою внутрішній психічний стан людей відбивається в їх міміці, динаміці мовлення тощо. Одяг людини свідчить про її майновий стан, естетичні смаки, рід занять тощо. Тому письменники фіксують як зовнішній вигляд персонажів, так і їх внутрішній стан, намагаються розкрити відповідність чи розбіжність між ними. Портрети персонажів бувають докладними, розгорнутими і фрагментарними, неповними. Вони можуть подаватися у творі відразу в експозиції чи при першому введенні персонажа в сюжет або поступово, з розгортанням дії тощо.

Усе це залежить від традицій, особливостей літературного напряму, норм відповідного жанру, індивідуального стилю письменника. У добу античності, героїчних епосах Середньовіччя головних позитивних героїв наділяли найкращими прикметами, а негативних виставляли непривабливими істотами. Так само контрастно зображували своїх персонажів класицисти. Героїзували яскраві постаті романтики, заглиблювалися у внутрішній світ переживань своїх героїв сентименталісти, докладні портретні описи наводили реалісти. Портрет поряд з іншими описами та авторською розповіддю становить художній світ твору. Як самостійний епічний жанр існує літературний портрет — документальний або мемуарний нарис визначного письменника, літературного критика та ін.

Портрeт у літературному творі, Що таке Портрeт у літературному творі?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *