Порівняння, Що таке Порівняння?

Порівняння, Що таке Порівняння?

Порівняння — художній прийом: зіставлення одного явища з іншим за якоюсь спільною для них ознакою з метою яскравого увиразнення потрібної письменникові риси, виявлення його ставлення до зображуваного. Порівняння, крім однієї, може розкрити ще й додаткові ознаки певного об’єкта, що значно посилює художнє враження. У порівняннях пояснення ознак одного предмета через інший, подібний до нього, здійснюється за допомогою сполучників як, мов, немов, наче, ніби тощо або слів подібний, схожий, нагадує, здається тощо. Інколи в порівнянні не вживаються сполучники, тоді воно наближується до метафори. Цей художній прийом має давню традицію, широко застосовувався в усній народній творчості, залишається дієвим засобом художньої виразності в сучасній літературі.

Порівняння, Що таке Порівняння?

Комментарии закрыты.