Постмодернізм, Що таке Постмодернізм?

Постмодернізм, Що таке Постмодернізм?

Постмодернізм (лат. роst — префікс, що означає наступність; франц. mоdеrnе — сучасний, найновіший) — загальна назва окреслених останніми десятиліттями тенденцій у мистецтві, що виникли після модернізму та авангардизму. Постмодернізм поширився наприкінці 60-х років XX ст. (поп-арт, неореалізм, геппенінг тощо). Головним він вважає варіювання та співіснування усіх — і найдавніших і новітніх — форм. Відтак принципи повторюваності та сумісності перетворилися на стиль художнього мислення з притаманними йому рисами еклектики, тяжінням до стилізації, цитування, переінакшення, ремінісценції, алюзії тощо. Постмодернізм стирає грані між високим мистецтвом та кітчем, медитацією та геппенінгом тощо.

Постмодерністи особливу увагу надають психологізму, що активізує в індивідуальній свідомості закріплені архетипи, перетворює мистецьке явище на густу сув’язь асоціацій та метафор. Велике значення в постмодернізмі надається текстові в тексті. У цей період поширюється такий різновид модерного роману, як «антироман». Наявність такого розмаїття сприяє подальшому розвитку культури XX ст.

Постмодернізм, Що таке Постмодернізм?

Комментарии закрыты.