Правила вживання м’якого знака в українській мові

Правила вживання м’якого знака в українській мові

Таблиця, що допоможе вам легко запам’ятати правила вживання “ь” (м’якого знака) в українській мові. Всього декілька нескладних правил допоможуть вам позбутися багатьох потенційних помилок

Ь   пишеться

Ь не пишеться

 

1. Після м’яких д, т, з, с, ц, л, н: мідь, гість, зав‘язь, вісь, олівець, сіль, олень.

 

 

1. Після б, п, в, м, ф: голуб, насип, любов, вісім, верф.

2. У дієсловах на -ться: вибачається, умивається.

 

2. Після букв ж, ч, ш, щ: ріж, річ, вишня, хвощ.
3. Після букви л, що позначає м’який приголосний, який стоїть перед іншим м’яким приголосним: їдальня, пальці, сільський.

 

3. Після букви р: базар, кобзар, писар.

Виняток: Горький

4. У буквосполученнях -льк-, -льч-, -льц-, -ньк-, -ньч-, -ньц-: лялька — ляльчин — ляльці, ненька — неньчин — неньці.4. Після н, л   у буквосполу­ченнях лк-, -лч-, -лц-,  -нк-, -нч-, -нц- : Наталка—Наталчин — Наталці, хустинка — хустинці.

 

Правила вживання м’якого знака в українській мові

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.