Практична робота на тему: Засудження прагнення до збагачення як основної мети життя у казці Натаніеля Готорна «Золото царя Мідаса»

Практична робота на тему: Засудження прагнення до збагачення як основної мети життя у казці Натаніеля Готорна «Золото царя Мідаса»

План

 1. Н. Готорн і його час.
 2. Міф про Мідаса.
 3. Зміст казки, порівняння сюжетно-композиційного плану міфу і казки.
 4. Два Мідаси.
 5. Ідея казки.

Завдання для підготовчого періоду

 1. Дайте тлумачення словам: «метаморфоза», сатир, тамбурін, кефара.
 2. Підготувати переказ міфу про Мідаси.
 3. Подумати, чим схожі і чим відрізняються два Мідаса.
 4. Складіть ЛС, ребуси, кросворди, вірші, тести, чайнворди.

Література

 1. Н. Готорн. Избранные произведения: В 2 т. — Л., 1982.
 2. Кун Н. А. Легенды, мифы Древней Греции. — С., 1998.
 3. Ярчук О. Д. Мф. Література. (Система уроків) 6 кл. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1999. — № 7. — С. 25—28.
 4. Николюкин А. Н. Американский романтизм и современность. — М., 1968.

Методичні матеріали для практичної роботи на тему: Засудження прагнення до збагачення як основної мети життя у казці Натаніеля Готорна «Золото царя Мідаса»

Натаніель Готорн — один із найвидатніших американських прозаїків XIX століття, один із «батьків — засновників» жанру новели й психологічного роману в національній літературі. Важливим внеском у новелістику, в якій його ім’я як першовідкривача називали поряд з Едгаром По, було відкриття ним нової форми оповідання, по суті безфабульного, або з послабленою фабулою. У таких творах відтворення внутрішнього стану якоїсь людини, її думок і переживань були важливішими за сюжетний розвиток. Такий тип оповідання став у двадцятому столітті настільки розповсюдженим, що його інколи розглядали як провідний для нашого часу, принаймні у деяких літературах.
Творчість письменника дала можливість розглядати її за жанровими ознаками. Склалося так, що він спочатку два десятиліття писав малу прозу, а потім до кінця життя віддавав майже всі творчі сили романістиці.

Особливості творчості Готорна:

 • в оповіданнях Готорна мав свою специфіку. Автор зображував своїх персонажів у атмосфері минулого або вони існували у якомусь невизначеному часі;
 • алегоризм у Готорна був формою повчання, а притчевість закладена в саму основу його творчості, якою він мріяв чогось навчити.
 • фантазія — головне у творчості;
 • використання і творче переосмислення давньогрецьких міфів.

Натаніелю Готорну часто дорікали і його молодші сучасники, і літератори за те, що він мало цікавився соціальними проблемами й конфліктами, не відобразив суспільства своєї доби у всій його повноті. Але Готорн знайшов своє власне місце в американській і світовій літературі, створив свій неповторний художній світ і незабутніх героїв, які жили і страждали серед одвічної боротьби між добром і злом. І цього, мабуть, достатньо для талановитого американського романтика.
Під час написання своєї казки «золото царя Мідаса» Н. Готорн використав і творчо переосмислив міф про Мідаса. Хоча зміст казки майже ідентичний міфу, проте у творі можна виділити значну кількість спільних і відмінних рис.

Спільне

 • в юності — обоє веселі, життєрадісні, люблять музику, квіти;
 • бажання стати найбагатшим;
 • усвідомлення необдуманості бажання;
 • ненависть до золота і багатства;
 • тема згубного впливу грошей на людину, формування в її характері таких негативних рис як жадібність, стяжательство, егоїзм;
 • засудження прагнення до збагачення як основної мети життя. ВІДМІННЕ

«Міф про Мідаса»

 • бажання стати багатим — епізодичне рішення, у відповідь на пропозицію Діоніса;
 • герой живе для себе;
 • безтурботне життя. «Золото царя Мідаса»
 • багатство — мета життя (бажання вийшло від Мідаса);
 • усе заради доньки;
 • щасливий сім’єю, онуками.

Практична робота на тему: Засудження прагнення до збагачення як основної мети життя у казці Натаніеля Готорна «Золото царя Мідаса»

Повернутись на сторінку Зарубіжна література 19 — початку 20 століття

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *