Прислів’я та приказки. Український фольклор. Конспекти лекцій

Прислів’я та приказки. Український фольклор. Конспекти лекцій

Своєрідним кодексом норм життя і поведінки людини, поетичним поглядом на світ є прислів’я та приказки. Вони тісно пов’язані зі щоденним побутом, вживаються безпосередньо в мовленні для акцентування основної думки.

Приказка — влучний, іноді римований, вислів, який не має повчального змісту та обґрунтованого висновку.

Приказка може бути виокремленою частиною прислів’я. Іноді вона постає як недорозвинута до прислів’я словесна формула.

Прислів’я — стислий і влучний народний вислів, у якому в образній формі виражено повчальну думку, емоційну оцінку події, явища.

Чіткої межі між прислів’ями і приказками немає, тому їх розглядають як один фольклорний жанр. Однак між ними є деякі відмінності. Прислів’я має повчальний зміст або містить переконливий доказ певної думки, найчастіше функціонує як двочленне судження; приказка — одночленна за будовою і лише натякає на певний висновок.
Здебільшого приказка вказує на основну лаконічну ознаку, переважно одну рису дійової особи. У прислів’ях наявні і вказівка на її дію, і її характеристика.
Виникли прислів’я і приказки в глибоку давнину, коли людина формувала свій духовний світ через пізнання природи, усвідомлення себе як невід’ємної її частки. Тому найдавніші прислів’я і приказки пов’язані з окремими явищами природи, трудовою діяльністю людини: «Вогонь палить, вода студить», «Буря і дуб валить», «Без дощу і трава не росте», «Сніп до снопа — буде копа». Деякі прислів’я і приказки відображають давні уявлення і звичаї: «Земля — мати, її не можна бити» (віра у таємничу силу землі); «Сказав би словечко, так піч у хаті» (домашнє вогнище — прихисток для душ померлих предків, які можуть почути «словечко» і помститися, покарати за нього); «З ним каші не звариш» (звичай східних слов’ян варити та їсти кашу з ворогом на знак примирення).
Прислів’я і приказки фіксують стрункий календар природних явищ:

Прийшов Петро — вирвав листок,
прийшов Ілля — вирвав і два,
прийшов Спас — бери рукавиці про запас,
прийшла Пречиста — на дереві чисто,
прийшла Покрова — на дереві голо.

Паремії зберігають відомості про історичні події, відображають явища певних епох: «Хто любить піч, тому ворог Січ», «Що буде, те й буде; а козак панщини робити не буде», «Піду на Низ1, щоб ніхто голови не гриз», «Гість не в пору — гірше татарина», «Пропав, як швед під Полтавою».

Усі сфери людської діяльності відображені у влучних пареміях. Найбільшу групу становлять прислів’я і приказки, у яких ідеться про особливості людського характеру: «Без роботи чоловік не вижиє», «Один — за всіх, всі — за одного», «Од роботи коні здихають», «Моя хата скраю, я нічого не знаю».
Основні ознаки прислів’їв і приказок — лаконічність і простота, глибока змістовність і чіткість судження, ясність висловленої думки, використання узагальнень аж до перенесення одного явища на інше, часто не подібне до попереднього. Досягти узагальнення допомагають художні засоби:
а) метафора — «Заздрість здоров’я з’їла», «Дивиться псом, а думає вовком»;
б) гіпербола — «Влітку один тиждень рік годує», «Сміливому море по коліна»;
в) порівняння — «Гарна дівчина, як у лузі калина», «Чорнобрива, як руде теля»;
г) епітети — «До доброї криниці стежка утоптана», «Гостре словечко коле сердечко»;
ґ) алітерація — «Коси, коса, поки роса, роса додолу, косар додому»;
д) асонанс — «Близько видати, та далеко дибати».
Зразки аналізованого жанру не мають чітко визначеної будови. Для їх композиції характерне римування — від приблизної співзвучності до послідовно витриманого ритму. Часто є підстави вважати їх віршованими мініатюрами: «Синиця — горобцю сестриця»; «Наварила, напекла, а сама до хати утекла»; «Дали їсти, та не було де сісти».
Прислів’я і приказки приваблюють яскравою грою слів, барвистістю мови, ритмікою. У поетичній формі вони зберігають і транслюють мудрість, досвід пізнавальної діяльності, впливаючи на думки і вчинки людей. І. Франко назвав їх «коштовними перлинами» нашого народу.
Уклав унікальний корпус «Українські приказки, прислів’я і таке інше» (1864) М. Номис. Окремі праці присвятили дослідженню паремійних жанрів І. Франко («Галицько-руські народні приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив Іван Франко», 1901), О. Потебня, В. Гнатюк та ін. У новітню добу пареміями найбільше займався М. Пазяк.

Прислів’я та приказки. Український фольклор. Конспекти лекцій

Повернутися на сторінку Український фольклор. Конспекти лекцій

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *