Проза, Що таке Проза?

Проза, Що таке Проза?

Проза (лат. рrоsа, від рrоsа оrаtіо — проста, розмовна мова) — літературні твори, написані невіршованою, звичайною Мовою. Художня проза інтенсивно формується в період Відродження, за доби Просвітництва вона посідає провідну роль у літературі (роман, новела, повість). У давні часи існувала ритмічна проза, яка наближалась до поезії і викону. валася співцями під музичний супровід.

Проза, Що таке Проза?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *