Пролог, Що таке Пролог?

Пролог, Що таке Пролог?

Пролог (грец. рrоlоgоs, від рrо — перед, logos — слово, мова, вступ, передмова) — вступна частина літературного твору, у якій коротко викладаються розгорнуті далі події, пояснюються першопричини подальших колізій або повідомляється про задум автора, мету твору. Прологом в античній трагедії є дія на початку основної ситуації, сцена перед парадом — прибуттям хору і початком власне вистави, коли автор оголошував монолог, звернений до глядача, в якому висловлював свої погляди щодо зображуваних подій, поведінки дійових осіб тощо. У середньовічній драмі-містерії пролог роз’яснював смисл легенди, притчі, що були покладені в основу п’єси, і перетворювався на проповідь.

У добу Відродження та Просвітництва пролог драматичних творів став вступною частиною п’єси, в якій викладалися естетичні декларації автора і роз’яснювались наступні події. З XIX ст. пролог у творах виконує роль складової частини композиції, якою відкривається твір і роз’яснюється його зміст. Художня література XIX—XX ст. характеризується різноманітними прологами, які постають у різних формах (повідомлення від автора; роздум над долею героїв, епізод, розділ твору тощо).

Пролог, Що таке Пролог?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *