Реалізм, Що таке Реалізм?

Реалізм, Що таке Реалізм?

Реалізм (від лат. rеаlіs — речовий, дійсний) — один з ідейно-художніх напрямів і творчий метод у літературі та мистецтві XIX ст. Як напрям реалізм, починаючи з 30-х років, набуває розвитку у Франції, згодом — в інших країнах. На відміну від романтизму, в реалізмі на перше місце висувається пізнавально-аналітичний підхід, а типізація дійсності утверджується як універсальний спосіб художнього узагальнення. Художня література стає засобом пізнання людиною себе і навколишнього світу, набуває ідеологічного звучання. Визначальними для реалізму є прагнення до об’єктивного і достовірного відображення подій, послідовне дотримання принципу художнього відтворення життя «у формах самого життя»; переорієнтація з минулого на сучасне; конкретно-історичний підхід до явищ дійсності, правдивість у їх зображенні; віра в гуманістичні ідеали; конфліктність (драматизація) як сюжетно-композиційний спосіб формування художньої правди; перевага прозових жанрів (роман, повість, новела, оповідання) тощо. Поняттям «реалізм» наприкінці XVIII ст. позначився певний тип мислення і поведінки (практичність, тверезий глузд). З кінця 20-х років XIX ст. цей термін починає вживатися французькою критикою стосовно «нової школи» у літературі, на відміну від «літературних ідей» (класицизм) та «літературних образів» (романтизм).

Першими теоретичне обґрунтування реалізму як напряму в літературі і мистецтві здійснили художник Ж. Курбе, який у передмові до каталогу виставки своїх картин під назвою «Реалізм» (1855) обґрунтував програмні засади реалізму, та письменники Шанфлері і Л. Дранті, які виступили з теоретичними деклараціями у збірнику «Реалізм» (1857) і журналі «Реалізм» (1857). З того часу поняття «реалізм» стає широковживаним. У літературознавстві існують різноманітні концепції і тлумачення реалізму, його змісту, хронологічних меж існування. Деякі дослідники вважають реалізм властивим літературі та мистецтву споконвіків, виділяючи «античний реалізм», «ренесансний реалізм», «просвітницький реалізм», реалізм XIX ст. Існують інші версії тлумачення реалізму, розгляду його як художньої системи, типу художнього мислення і творчості. Найвидатнішими представниками реалізму в світовій літературі визнані Стендаль, О. де Бальзак, Г. Флобер, В. Теккерей. Ф. Достоєвський, Л. Толстой та ін.

Реалізм, Що таке Реалізм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *