Рима, Що таке Рима?

Рима, Що таке Рима?

Рима (від грец. rhythmos — мірність, сумірність, узгодженість) — співзвучність закінчень віршів, що позначають межі рядків і поєднують їх між собою. Рима зародилася за античної доби не у віршах, а в ораторській прозі, у середні віки вона стала одним із засобів творення вірша у романській поезії, звідки розповсюдилась на літератури інших народів. За одиницю ритмічної співзвучності у силабо-тонічному віршуванні визнано склад, і в залежності від розташування у строфі кінцевих співзвучних складів розрізняються рими суміжні, перехресні, змішані, подвійні тощо. Рима у вірші виконує не тільки функцію строфотворення, а й інші: естетичну, ритмо-інтонаційну, жанрово визначальну, семантичну тощо. У сучасній поезії переважна більшість творів римовані, але поряд з римованими існують також неримовані вірші (див. Вірш).

Рима, Що таке Рима?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *