Ритм, Що таке Ритм?

Ритм, Що таке Ритм?

Ритм (від грец. rhуthmоs — такт, розмірність, узгодженість) — періодичне повторення окремих елементів у тексті твору, впорядковане за певною системою. Ритм поетичного твору може формуватися розміщенням у віршовому рядку довгих і коротких складів (античне віршування), усталеною кількістю складів (силабічне віршування) або наголосів у вірші (тонічне віршування), принципом поєднання наголошених і ненаголошених складів (силабо-тонічне віршування). У всіх випадках ритм у поетичному творі виникає завдяки динамічному їх поєднанню.

Такт як поняття музики вживається за аналогією у віршуванні, оскільки вірш завдяки ритмо-інтонаційним поетичним особливостям близький до музичного твору. Недарма спочатку поезія і музика існували неподільно, тому що мали спільну ритмічну основу — мелодійність. Ритм притаманний і прозі, складеній за правилами акцентованого поетичного твору.

Ритм, Що таке Ритм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *