Риторичні фігури, Що таке Риторичні фігури?

Риторичні фігури, Що таке Риторичні фігури?

Риторичні фігури (від грец. rhеtоrіkоs і лат. fіgurа — образ, вид) — незвичайна побудова речень і фраз з метою підсилення емоційного впливу ораторської і художньої мови. Розрізняють такі риторичні фігури: риторичне запитання, риторичне звертання, риторичне ствердження та заперечення, анафора й епіфора та ін.

Риторичне запитанняЗапитання, яке ставиться не для того, щоб одержати на нього відповідь читачів або слухачів, а щоб привернути їх увагу до певного явища або самим запитанням висловити ствердну думку.

Куди ховається тінь?

Яку мелодію дощ виспівує?

Де помирають птиці?

А чому зелені листки?

Так мало іще ми знаємо…

(П. Неруда)

Риторичне звертанняЗвертання, яким письменник привертає увагу читачів до якогось явища, висловлює до нього своє ставлення, досягає сильнішого емоційного забарвлення мови тощо.

О, горда скорбото! на твоїх олтарях //

Промінь духу сповняє сьогодні

безмежним болем. //

Серця ненароджених онуків.

(Г. Тракль)

Риторичне ствердженняОсобливе підкреслення незаперечності сказаного автором.

Але майже край могили //

Вірю — надійде пора, //

Ницості і злоби силу //

Подолає дух добра.

(Б. Пастернак)

Риторичне запереченняЗосередження уваги слухачів або читачів на певній думці за допомогою пояснення її у формі заперечення або застереження можливого іншого погляду.

Ні, не під чужинним небозводом

Вирієм я тішила судьбу — //

Я тоді була з моїм народом,… //

Там, де мій народ, на лихо, був.

(А. Ахматова)

АнафораПовтор окремого слова або групи слів на початку цілого ряду віршових рядків, строф тощо.

Я ковзаюсь дахом вітрів, //

Я ковзаюсь дахом морів.

(П. Елюар)

ЕпіфораПовторення однакових слів, словосполучень наприкінці віршових рядків, строф тощо.

«О прекрасний час! //

Неповторний час!»

(П. Тичина)

Риторичні фігури, Що таке Риторичні фігури?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *