Роман соціально-психологічний, Що таке соціально-психологічний Роман?

Роман соціально-психологічний, Що таке соціально-психологічний Роман?

Роман соціально-психологічний — різновид жанру роману, у якому відображено зіткнення внутрішніх прагнень героя із соціальними обставинами, досліджується зв’язок між духовним станом особистості та суспільними умовами, глибоко розкрито психологію персонажів, мотиви їхніх вчинків, роздуми, почуття, що свідчать про стан суспільства взагалі та його вплив на внутрішній світ людей.

У соціально-психологічному романі описи приватного життя людини не виключають широких соціальних узагальнень. У цьому жанровому різновиді роману розкривається конфлікт між людиною і суспільством, мріями і сподіваннями особистості та дійсністю. Для соціально-психологічного роману характерний аналітизм у зображенні як соціальних явищ, так і внутрішнього світу людини. Герої у соціально-психологічному романі постають як соціальні типи, хоч автори досягають неабиякої майстерності у відтворенні їхніх індивідуальних якостей і переживань.
Соціально-психологічний роман активно розвивався у межах реалістичного напряму XIX ст. (О. де Бальзак, Стендаль, Г. Флобер, Ч. Діккенс, В. Теккерей, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний та ін.).

Роман соціально-психологічний, Що таке соціально-психологічний Роман?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *