Роман, Що таке Роман?

Роман, Що таке Роман?

Роман (франц. rоmаn, нім. rоmаn, букв. — романський) — жанр розповідної художньої літератури: великий і складний за будовою епічний прозовий твір, у якому широко охоплені події й докладно розкриті життєві долі кількох, а іноді багатьох людей у зв’язку з їх суспільними відносинами й побутовими обставинами. Роман дає змогу письменникові глибоко й всебічно відтворити складні життєві конфлікти, докладно показати формування характерів персонажів у ряді ситуацій, їхню участь у важливих історичних подіях. Цьому жанрові властиві розгалуженість сюжету, переплетіння ряду сюжетних ліній, детальні описи. Така форма епічного жанру існувала ще за античної доби, у середні віки виникають рицарські (куртуазні) романи, а також так звані «артурівські романи» Кретьєна де Труа. Роман як літературний жанр набув подальшого розвитку в епоху Відродження, став епосом приватного життя звичайних людей того часу. Етапним для жанрового розвитку роману було XVIII ст. У добу Просвітництва виникли такі різновиди романів, як авантюрний («Історія Жіль Блаза» Лесажа), сентиментальний («Сентиментальна подорож» Л. Стерна), готичний («Замок Отранто» Г. Уолпола), сатиричний («Мандри Гуллівера» Дж. Свіфта). Як головний жанр роман виступає у XVIII ст. насамперед в англійській літературі. Класичних рис роман набуває у XIX ст. у творчості письменників романтичного (Б. Скотт, Ж. Санд, В. Гюго) та реалістичного (Стендаль, Г. Флобер, О. де Бальзак, Ч. Діккенс, Ф. Достоевський, Л. Толстой та ін.) спрямувань. Єдиної класифікації романів немає.

Залежно від літературних епох, напрямів, течій, стилів і теоретичних засад розрізняють романи античний, середньовічний, просвітницький, бароковий, сентиментальний, романтичний, реалістичний тощо. За змістом романи можна поділити на соціальні, сімейно-побутові, історичні, філософські, сатиричні, пригодницькі, біографічні, науково-фантастичні та ін., за зображуваним середовищем — на урбаністичні (про місто), мариністичні (про море), селянські та ін. Автобіографічний роман є жанровим різновидом великого епічного твору, де головним персонажем виступає сам автор. Роман детективний, або кримінальний, є різновидом пригодницького роману.

Роман, Що таке Роман?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *