Рід літературний, Що таке Рід літературний?

Рід літературний, Що таке Рід літературний?

Рід літературний — вид літературних творів, схожих за змістом і формою, засобами мовного оформлення і художнього зображення. Традиційно вирізняються три роди літератури: епос, лірика, драма. Характерними ознаками епосу є насиченість подіями (сюжетність), наявність кількох або багатьох героїв, які діють у широких межах простору і часу, описи чого письменник наводить у своєму творі. У ліриці автор зосереджує увагу на зображенні внутрішнього світу особистості, її настроїв, мрій, сподівань, прагнень. Тому характерною ознакою лірики є експресивність.

Драматичні твори призначаються для сценічного втілення, де явища життя і характери героїв розкриваються через розмови дійових осіб (діалоги, монологи, репліки). Кожному роду літератури притаманні свої жанри творів. Розподіл літератури за родами започаткував Арістотель у праці «Про мистецтво поезії», цю традицію розвинули у XVII ст. французькі класицисти.

Рід літературний, Що таке Рід літературний?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *