Символ, Що таке Символ?

Символ, Що таке Символ?

Символ (від грец. symbolon — умовний знак, натяк) — предметний або словесний знак, який опосередковано виражає сутність певного явища, має філософську смислову наповненість, тяжіє до певного узагальнення. Саме тому, що символ відображає процес активного перетворення внутрішнього на зовнішнє, а також відмінність внутрішнього від зовнішнього, він не збігається за значенням із жодним тропом. Символ завжди має переносне значення. Він тісно пов’язаний з наукою, міфом, вірою, поезією, але не зводиться до них, оскільки він тяжіє до певного узагальнення, на відміну від алегорії, що виявляється в конкретному образі.

Символ прагне до розширення змісту, а не його повного визначення, що характерне для поезії символізму, ц естетичної концепції. Наприклад, блакитний колір у поезії А Рембо — символ надії, дощ у поезії П. Верлена — символ самотності, туги людини тощо. Внаслідок багатозначності символ може по-різному трактуватися.

Символ, Що таке Символ?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *