Словник літературознавчих термінів

Словник літературознавчих термінів

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

А

Абетковий вірш

Абзац

Аболіціоністська література

Абревіатура

Абстракціонізм

Авангард

Авжеж!

Автентичний

Автор

Авторецензія

Авторський аркуш

Агіографія

Адаптація тексту

Адельфотес

Аед

Азбуковник

Академічний кружок

Академізм

Акаталектика

Акафіст

Акварель

Аксіологія

Акцент

Алкеєва строфа

Алогізм

Алюзія

Альба

Альманах

Альманах Учитель

Альтернований ритм

Ампліфікація

Амфібрахій

Анаколуф

Анакреотична поезія

Аналогія

Анахронізм

Анімалізм

Антакласис

Антиметабола

Антирадянська література

Антистрофа

Антологія римської поезії

Антоніми

Антономазія

Антропологізм

Аперцепція

Апокрифи

Аполітизм

Апологія

Апосіопеза

Апостол

Апофегма

Аристофанів рядок

Артистичний вісник

Артурівські легенди

Архаїзми

Архетип

Астеїзм

Астронім

Астрофічний вірш

Атонування

Ауто Ауту

Афоризм

 

Б

Багата рима

Багаття

Багші

Байка

Балабанів гурток

Барвінок

Бард

Бджола

Бейт

Белетристика

Билина

Билиця, Бувальщина

Бібліологічні вісті

Бібліологія

Бібліотека для молодіжі

Бібліотека поета

Бібліотека української класики

Бібліотека української усної народної творчості

Бібліотекознавство і бібліографія

Білий вірш

Біографізм

Блиски

Бриколаж

Будителі

Буковина

Буковинська зоря

Бурлеск

Бутафорія

Буфонада

 

В

Ваганти

Валуєвський циркуляр

ВАПЛІТЕ

Варіанти тексту

Варіація

Велика література

Величання

Величне або Піднесене

Версифікаторство

Версифікація

Весільні пісні

Веснянки

Взаємовплив

Видання

Видіння або Візія

Вимисел

Відлунювання

Вінок сонетів

Віртуозність

Віршознавство

Віршування або Версифікація

Вічні образи

Вічні теми

Водевіль

Вокабула

Волапюк, Воляпюк

Восьмивірш

Вояцька повість

Вульгаризм

ВУФКУ

 

Г

Газель

Гайдуцькі пісні

Ганиш

Гармонія

Гедонізм

Гербовники

Гетерофемія

Гілея

Гіпердактилічна клаузула

Гіперметрія

Гіпометрія

Гіпорхема

Глаголиця

Гліконівський вірш або Гліконей

Глосолалія

Гносеологізм у літературознавстві

Голос друку

Гонг комункульта

Градація

Гробіанська література

Група 47

Гуманізм

Гумореска

 

Д

Deus ex machina

Дадаїзм

Дактилічна рима

Дастан

Датування твору

Двоголосе слово

Двоскладові розміри

Девальвація слова

Декаданс

Декламативна поезія

Демократія і література

Державний гімн України

Десять років української літератури

Деформація

Дешифрування

Дзвін

Дзвіночок

Дзвони

Диван

Дискурс

Дисонанс

Дисфемізм, Дифемізм

Діалектизми

Діалог

Дійсність

Дія акт драматичного твору

Дністрянка

Дольник

Домінанта

Досвід

Драма абсурду

Драма як жанр

Драматургія

Дукля

Думка (дума)

 

Е

Евфонія

Евфуїзм

Екзистенціалізм у літературі

Еколалія

Екслібрис

Експеримент

Експозиція

Емоції в літературі

Емський указ

Енжамбеман

Енклітика

Енцикліка

Енциклопедія

Епіграма

Епіграф, або Мотто

Епікруза

Епістола

Епіталама

Епітафія

Епітет

Епіфора

Епод

Еристика

Ескіз

Естетизм

Естетика

 

Є

Євангеліє

Єдинопочаток

Єресь

 

Ж

Жарт

Жартівливі пісні

Живопис

Житійна література

Жіноча рима

Жовтень

 

З

Заангажована література

Заголовок

Заджал

Запорожская старина

Зарубіжна сатира і гумор

Заспів

Затакт

Західна Україна

Зачин

Збірка

Збірник історично-філологічного відділу

Звуконаслідування

Зевгма

Зерна

Зоря

Зоря галицькая яко альбум на год 186О

Зустрічі

 

І

Ідейність літератури

Ідилія

Іконографія

Ілюстрація

Імітація

Імпресіонізм

Інвектива

Інверсія

Індекс

Індивідуальний стиль

Інкунабула

Інтер’єр

Інтермедія

Інтрига

Іронім

Історико-біографічна література

Історія літератури

Історія русів

 

К

Каданс

Казання

Казка

Каламбур

Календар-альманах

Калокагатія

Калька

Канва

Канонічний текст

Кантата

Канти

Кантилена

Канцона

Каталектика

Катахреза

Квіточка

Кенотафія

Київ

Кита

Кільце

Кіноповість

Кіносценарій

Кладовищенська поезія

Кларизм

Класицизм

Класицизм веймарський

Класовість літератури

Клаузула, або Клавзула

Кодизована мова

Козацькі літописи

Колаж

Колізія

Колон

Колядки

Коментар

Комічне

Кондак

Конкатенація

Конкретизація літературного твору

Конкретна поезія

Конотація

Консонантизм

Контактні зв’язки

Концептуальне мистецтво

Кордоцентризм

Коректа, Коректура

Кредо

Кривий ямб, або Хоріямб

Криптонім

Критерій оцінки літературного твору

Ксенії

Кульмінація

Культурно-історична школа

Кумуляція

Купальські пісні

Курйозні вірші

Курсив

 

Л

Лапідарність

Ластівка Ластовка (Петербург)

Ле

Лексика

Леонінський вірш, або Леонін

Летризм

Листопад

Лібортени, або Лібертини

Лібретто

Лінгвістика тексту

Ліпограма

Ліпометрія

Лірвак з-над Сяна

Ліричний герой

Ліричний суб’єкт

Література

Література і сучасність

Література потоку свідомості

Літературна дискусія

Літературна критика

Літературний архів

Літературний вплив

Літературний монтаж

Літературний напрям

Літературно-артистичне товариство

Літературно-критичний огляд

Літературознавство

Літературознавче джерелознавство

Літопис

Літопис життя і творчості письменника

Літопис Червоної калини

Логограф

 

М

Магістрал

Макаронічний вірш

Малороссийский сборник повестей, сцен, рассказов и водевилей известных малороссийских писателей

Мандрівні сюжети

Марс

Мелічна поезія, або Меліка

Мелодекламація

Мелодика вірша

Мелодрама

Мемуари

Менестрель

Ментальність

Метаграма

Металеві дні

Металогія

Метафізична лірика, або Метафізична школа

Метафраза

Метонімія

Метрика

Мистецький льох

Митуса

Мініатюра

Міф

Міфологізм

Молода Бельгія

Молода муза

Молода Німеччина

Молодик

Молот

Монографія

Мора

Мотив

Мотто

Мустезад

 

Н

Натуралізм

Наукова поезія

Національна специфіка літератури

Неокласика

Неологізм

Нерівноскладовий вірш

Нова генерація

Нова Україна

Новеліно

Новітня українська література

Ноктюрн

Нота бене

Нюанс

 

О

Об’єднання реального мистецтва

Обрії

Окситонна клаузула

Олександрійський вірш

Олександрія, або Чин Олександра, Роман про Олександра

Оповите, або Кільцеве римування

Оповідка

Оронім

 

П

Паломницька література (Ходіння)

Памфлет

Панегірик

Папіруси

Парадигма

Паралелізм

Парокситонна рима

Патерик

Переносне значення слова

Пересопницьке євангеліє

Переспів

Персонаж

Підтекст

Піїт, або Піїта

Післямова

Пісня

Плеоназм

Плуг

Повістка

Повість

Повстанська поезія та пісенність

Поздравление русинов

Позитивний персонаж (Герой)

Полісиндетон

Порівняння

Портрет у літературі

Посвята, або Присвята

Послання оріян хозарам, або Рукопис Войнича

Постмодернізм

Поступ

Празький лінгвістичний гурток

Принципи аналізу літературного твору

Прогрес (Поступ) у літературі

Проклітика

Проповідь

Просодія

Психологія творчості

Публіцистична лірика

Пунктуація

Пуризм

 

Р

Редагування

Редакція

Реквієм

Ремарка

Репертуар

Репортаж

Ретардація

Рецептивна естетика

Рецепція

Ритміка

Ритмічна проза

Риторика

Рідна стріха

Рідна школа

Розвага

Розмовна мова

Розповідач, або Наратор

Розстріляне відродження

Романс

Рондо

Ропалічний вірш

Рубаї

Рубрика

Рукопис

Руни

 

С

Самототожність (самтожність) письменника

Сапфічна строфа

Секстина

Семивірш, або септима

Сентенція

Сентименталізм

Серенада

Серія

Сила

Силабічне віршування

Симплока

Синестезія

Синонім

Сициліана

Сімейно-обрядова поезія

Скоромовка

Слобожанщина

Словник

Слово і зброя

Сніп. Український новорічник

Сонет

Соціалістичний реалізм

Спенсерова строфа

Співанка

Станси

Стаття

Стихомітія

Строфоїд

Структура літературною твору

Структуралізм у літературознавстві

Суб’єкт у літературі

Сублімація

Суміжне, або Парне римування

Сфрагіда

Схема римування

Схематичність літературного твору

Сцена

 

Т

Тавтологія

Творча уява

Теорія єдиною потоку

Теорія літератури

Теорія наслідування, або Мімезис

Теорія трьох стилів

Тернарне римування

Тетраптих

Тирада

Трагічне

Триметр

Трувер

 

У

Украинский журнал

Украинский сборник

Українська хата

Українське слово

Уособлення, або Прозопопея

Утренняя звезда

Ф

Фабула

Фейлетон

Феміністична критика

Філософія і література

Філософія серця

Філософська лірика

Фольклорне віршування

Фонема

Фоніка

Фонологія

Формалізм

Формальний метод у літературознавстві

Фрашка

 

Х

Хамса, або П’ятерниця

Хор

Хорей, або Трохей

Хронологія

Хронотоп

Художні засоби (зображально-виражальні)

Художній світ

Художня правда

 

Ц

Центон

Цикл

Циклічний епос

 

Ч

Часопис Галичанин

Частівка

Чернігівські Атени

Четьї-Мінеї

 

Ш

Шарж

Шахопоезія

Шістдесятники

Шкільна драма

 

Щ

Щедрівки

Щоденник

Я

Ява

Якісне віршування

Ямб

Комментарии закрыты.