Словник літературознавчих термінів

Словник літературознавчих термінів

А

1. Авангардизм

2. Автоматичне письмо

3. Акмеїзм

4. Алегорія

5. Алітерація

6. Альба

7. Алюзія

8. Анафора

9. Андеграунд

10. Анімалізм

11. «Антироман» — див. Новий роман

12. Антитеза

13. Антиутопія

14. Античність

15. Аплікація

16. Архетип

17. Асонанс

18. Асоціація

19. Афоризм

Б

20. Байка

21. Байронізм

22. Балада

23. Бароко

24. Бестселер

25. Билини

26. Біблія

В

27. Ваганти

28. Верлібр

29. Версія

30. Відродження (Ренесанс)

31. Вірш

32. Вірш білий

33. Вірш прозою

34. Вірш фігурний

35. Віршова мова

36. Віршування силабічне

37. Віршування силабо-тонічне

38. Віршування тонічне

39. Вічні образи

Г

40. Газель

41. Гедонізм

42. Гекзаметр (гексаметр)

43. Героїчні пісні

44. Герой байронічний

45. Герой ліричний

46. Герой літературний

47. Гіпербола

48. «Гомерівське питання»

49. Градація

50. Гротеск

Д

51. Дадаїзм

52. Дактиль — див. Розмір

53. Декаданс

54. Деталь символічна

55. Деталь художня

56. Детектив літературний

57. Діалог

58. Дія (акт)

59. Драма

60. «Драма абсурду» — див. «Театр абсурду».

61. Драма епічна — див. Теорія «епічного театру».

62. Драма інтелектуальна (екзистенційна)

63. Драма соціально-психологічна

64. Драматизм

Е

65. Езопова мова

66. Екзистенціалізм

67. Експозиція

68. Експресіонізм

69. Елегія

70. Еліпсис

71. Елітарна та масова література

72. Епіграма

73. Епіграф

74. Епізод

75. Епілог (Постпозиція)

76. Епіталама

77. Епітафія

78. Епітет

79. Епіфора

80. Епічна поема

81. Епопея

82. Епос

83. Епос героїчний народний

84. Естетизм

Ж

85. Жанр ліро-епічний

86. Жанр літературний

87. Жонглери

З

88. Зав’язка

89. Запозичення в літературі

90. Засоби творення комічного

91. Засоби художньої виразності

92. Звукопис

93. Зміст і форма твору

І

94. Ідея художнього твору

95. Імажизм

96. Імажинізм

97. Імпресіонізм

98. Інверсія

99. Інтер’єр

100. Інтерпретація художня

101. Інтертекстуальність

102. Інтрига

К

103. Казка

104. Каламбур

105. Канцона

106. Касида

107. Катрен

108. Кітч (кіч)

109. Класицизм

110. Колаж

111. Колізія

112. Комедія

113. Комічне

114. Композиція художнього твору

115. Контекст

116. Конфлікт

117. Кульмінація

118. Куртуазна література

Л

119. Легенда

120. Лейтмотив

121. Лірика

122. Лірика інтимна

123. Лірика медитативна

124. Лірика філософська

125. Ліричний відступ

126. Література

127. Література аболіціоністська

128. Література бульварна

129. Література всесвітня (світова)

130. Література національна

131. Літературний процес

132. Літературні премії

133. Літота

М

134. «Магічний реалізм»

135. Метафора

136. Метод художній (творчий)

137. Метонімія

138. «Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво»)

139. Міф

140. Міфологія

141. Модернізм

142. Модерністський роман

143. Монолог

144. Монолог внутрішній

145. Монтаж

146. Мотив

Н

147. Напрям літературний

148. Натуралізм

149. Неокласицизм

150. Неоромантизм

151. Новаторство в літературі

152. Новела

153. «Новий роман» («антироман»)

О

154. Образ художній

155. Ода

156. «Озерна школа»

157. Оксиморон (оксюморон)

158. Оповідання

159. Оповідач

160. Оповідь

161. Оригінал і переклад

П

162. Памфлет

163. Парадокс

164. Паралелізм

165. «Парнас» (Parnasse)

166. Пародія

167. Пафос

168. Пейзаж поетичний

169. Передмова

170. Переклад художній — див. Оригінал і переклад

171. Переспів

172. Персонаж

173. Персоніфікація

174. П’єса

175. Підтекст

176. Пірихій

177. Пісня

178. Повість

179. Повість-притча

180. Повтор

181. Поезія

182. Поема

183. Поетика

184. Полісемія

185. Поліфонія

186. Порівняння

187. Портрeт у літературному творі

188. Постмодернізм

189. «Потік свідомості»

190. Прерафаеліти

191. Преромантизм

192. Пригодницькі твори

193. Приказка

194. Прислів’я

195. Притча

196. Проблематика художнього твору

197. Проза

198. Пролог

199. Просвітництво

200. Прототип

201. Псевдонім

202. Публіцистика

Р

203. Реалізм

204. Реквієм

205. Ремарка

206. Ремінісценція

207. Репліка

208. Ретроспекція

209. Рефрен (приспів)

210. Рима

211. Рима внутрішня

212. Ритм

213. Риторичні фігури

214. Рід літературний

215. «Розбите покоління» (бітники)

216. Розвиток дії

217. Розв’язка

218. Розмір вірша

219. Роман

220. Роман авантюрний

221. Роман-епопея

222. Роман історичний

223. Роман морально-психологічний

224. Роман пригодницький

225. Роман лицарський

226. Роман соціально-психологічний

227. Роман філософський

228. Роман у віршах

229. Романтизм

230. Рубаї

С

231. Сатира

232. Сентименталізм

233. «Сердиті молоді люди»

234. Символ

235. Символізм

236. Синекдохо

237. Сирвента

238. Система образів (групування персонажів)

239. Сонет

240. Соцреалізм (соціалістичний реалізм)

241. Спондей

242. Стиль

243. Стиль письменника

244. Стиль у літературі

245. Стопа

246. Строфа

247. Строфа онєгінська

248. Структура літературного твору

249. Сугестія

250. Сюжет

251. «Сюжети мандрівні»

252. Сюрреалізм

Т

253. Танка

254. «Театр абсурду» («драма абсурду»)

255. Текст

256. Тема

257. Тематика

258. Теми вічні

259. Теорія «епічного театру»

260. Теорія літератури

261. Терцина

262. Течія літературна

263. Тип літературний

264. Трагедія

265. Трагікомедія

266. Традицїі літературні

267. Трансценденталізм

268. Трубадури

269. Трувери

У

270. Уособлення

271. Урбаністика

Ф

272. Фабула

273. Фантастика

274. Фейлетон

275. Фінал

276. Фольклор

277. Футуризм

X

278. Характер літературний

279. Хоку (хайку)

280. Хорій — див. Розмір

Ц

281. Цезура

282. Цитата

Ш

283. «Шекспірівське питання»

284. Шпільмани

Словник літературознавчих термінів, словник літературознавчих термінів гром’як, словник літературознавчих термінів лесин пулинець, словник літературознавчих термінів скачать, словник літературознавчих термінів зарубіжна література, літературознавчий словник-довідник роман гром’як, літературознавчий словник нота бене, літературознавчий словник довідник нота бене, словник літературознавчих понять