Стиль письменника, Що таке Стиль письменника?

Стиль письменника, Що таке Стиль письменника?

Стиль письменника — ідейно-художня своєрідність його творів, зумовлена особливостями таланту, світоглядом, життєвим досвідом, характером, загальною культурою, орієнтацією на певні зразки тощо. Стиль проявляється у виборі тем та їх розкритті, у творенні образів персонажів, у компонуванні творів і розгортанні сюжетів, у розробці улюблених жанрових форм, у доборі зображально-виражальних засобів, мові. «Правдиві, великі поети, — писав І. Франко, — ніхто не подібний один до другого, кожний має щось свого, осібного… те, що з власної душі, з власного чуття вносить У свою поезію і в суспільність». Давньоримський драматург Сенека говорив, що стиль «є обличчям душі». Багато хто з літераторів XX ст. також подібно тлумачить стиль. Так, О. Блок зауважував: «Стиль усякого письменника так тісно пов’язаний із змістом його душі, що досвідчений погляд може побачити душу за стилем…».

Але стиль художнього твору пов’язаний не лише зі «змістом душі» його автора. За стилем можна побачити також і образи твору, героїв, характери, ідейний зміст. Деякі вчені розглядають індивідуальний письменницький стиль як своєрідність мови. Однак такий погляд характерний для стилістики як розділу мовознавства, для дослідження явищ літератури є занадто вузьким. Видатний лінгвіст В. Жирмунський писав: «До поняття „стиль літературного твору» входять не лише мовні засоби, але також теми, образи, композиція твору, його художній зміст, втілений словесними засобами, але не такий, що вичерпується словами». Усе це — носії стилю. До них можна віднести також сюжет і жанр. Той же В. Жирмунський стверджує: «Художній стиль письменника являє собою вираження його світогляду, втілене в образах мовними засобами». Тому-то стиль як явище форми «неможливо вивчати у відриві від ідейно-образного змісту твору». Видатні письменники завжди приділяють велику увагу своєму стилю, роботі над ним. «Все, що в мене є, — це мій стиль», — говорив блискучий стиліст Володимир Набоков. Завдяки стилю митець творчо відтворює чи перетворює, художньо опрацьовує життєвий матеріал. Загальні теми, проблеми, події набувають в індивідуальному стилі письменника своєї художньої неповторності, адже вони «перепускаються» через особистість митця. Стиль, «стилос» — колись загострена паличка, а нині «перо», є, за виразом Ф. Кафки, не просто «інструментом», але «органом письменника».

Стиль письменника, Що таке Стиль письменника?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *