Стопа, Що таке Стопа?

Стопа, Що таке Стопа?

Стопа — умовна найкоротша одиниця певного віршового розміру, що в групі складів має відносно незмінний наголос (ритмічний акцент). Залежно від кількості складів стопи бувають двоскладові (ямб, хорей) та трискладові (дактиль, анапест, амфібрахій).

Стопа, Що таке Стопа?