Строфа, Що таке Строфа?

Строфа, Що таке Строфа?

Строфа (від грец. strophe — поворот, зміна) — основна структурна одиниця ліричного твору, об’єднана здебільшого спільним римуванням, інтонацією, ритміко-синтаксичними засобами та відмежована від аналогічної одиниці в поетичному тексті паузою, закінченням римованого ряду, відносною змістовною завершеністю тощо. Термін «строфа» виник в античній трагедії і означав уривок пісні, що виконувався між двома поворотами в урочистій процесії хору (обидві однаково побудовані частини називалися строфою або антистрофою). Класифікація строф залежить від їх внутрішньої структури. Наймінімальнішою строфою вважається двовірш (дистих), максимальною — вісімнадцятивірш.

Антична (метрична) система римування спиралася на чергування різної кількості стоп (Алкеєва строфа, Сапфічна строфа тощо). У силабо-тонічній системі, крім двовіршів, розрізняються тривірші (терцети, терцини), чотиривірші (катрени).
Існують і такі «тверді строфічні форми», що мають тільки їм властиву внутрішню конструкцію: сонет, тріолет, рондо, рондель, рубаї та ін.

Строфа, Що таке Строфа?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *