Сюжет, Що таке Сюжет?

Сюжет, Що таке Сюжет?

Сюжет (від франц. sujet — тема, предмет) — система подій в епічних, драматичних, інколи ліричних творах. Ще за античних часів Арістотель розвивав це поняття для драматичних творів, маючи на увазі пригоди міфічних героїв. Наслідуючи його, французькі класицисти
П. Корнель і Н. Буало у XVII ст. вперше застосували термін «сюжет», у якому вони розрізняли фабулу (міфи) та її «словесне вираження». У XVII — на початку XIX ст. цей термін вживали в малярстві у значенні «тема», а з середини XIX ст. ним почали позначати систему подій у художньому творі.

Оскільки подія чи система подій відбуваються у часі, мають причинно-наслідкові зв’язки, відзначаються відносною завершеністю, то виділяють такі елементи сюжету: експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка. У сучасному літературознавстві розрізняють ще такі поняття: «зовнішній» та «внутрішній» сюжети; хронікальний сюжет або сюжет «єдиної дії» тощо. Деякі твори мають багатолінійні сюжети, коли декілька сюжетних ліній розвиваються паралельно, перехрещуються між собою, доповнюючи одна одну. У системі сюжетних зв’язків розвиваються характери і конфлікти, постає змальована у творі епоха. Сюжетність — важлива якість творів художньої літератури та інших видів мистецтва.

Сюжет, Що таке Сюжет?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *