Тема, Що таке Тема?

Тема, Що таке Тема?

Тема (від грец. thema — положення, те, що покладене в основу) — це предмет зображення, коло явищ, що становить основу твору, «життєвий» матеріал, використаний автором для розкриття різноманітних проблем (проблема — основне питання, що висвітлюється в художньому творі та потребує розв’язання). Письменники часто звертаються до вічних тем (кохання, смерті, самотності, свободи, сенсу життя та ін.) для порушення відповідних складних питань, а також показу спроб їх розв’язання героями творів.

Тема, Що таке Тема?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *