Тип літературний, Що таке літературний Тип?

Тип літературний, Що таке літературний Тип?

Тип літературний (від грец. tуpоs — відбиток, форма, взірець) — образ, персонаж літературного твору, ЯКИЙ концентрує в собі риси характеру, спосіб мислення, світоглядні орієнтації певної групи людей або нації, залишаючись яскраво індивідуальним, неповторним. Письменник, маючи за приклад реальних людей (прототипів), за допомогою творчої уваги, перевтілення, асоціативного мислення створює постаті — персонажі, які можуть бути яскравими типами людських особистостей або винятковими індивідами, які не мають аналогів у дійсності. Змалювання типічних персонажів — складний творчий процес, який часто позначають терміном «типізація».

Тип літературний, Що таке літературний Тип?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *