Трагедія, Що таке Трагедія?

Трагедія, Що таке Трагедія?

Трагедія (від грец. tragoedia — цапова пісня) — драматичний жанр, в основу якого покладено особливо напружений конфлікт, що часто завершується смертю героя. Кожна історична доба давала своє розуміння трагічного і трагедійних конфліктів. На думку давніх греків, усе залежало від втручання фатуму в життя окремих особистостей, оскільки наявний світопорядок і долі людей цілковито залежали від нього. Такий погляд яскраво виявляється в давньогрецьких трагедіях. Наприклад, у творі Софокла «Едіп-цар» головний герой як не прагнув, щоб не справдилося лиховісне попередження Оракула, однак так і не зміг уникнути тих подій, що сталися з ним. Драматургія пізніших епох втратила міфологічне бачення світу. Уже не фатум, не воля богів, а реальні обставини визначали долю персонажів. У трагедіях Б. Шекспіра («Ромео і Джульєтта», «Король Лір», «Гамлет») герої виступають борцями проти старих усталених звичаїв і традицій. Події з життя шекспірівських героїв мотивуються внутрішнім розвитком їх характерів, що виявляються у відповідних обставинах. Трагедії класицизму базувалися на культі античності та розуму. Конфлікт у творах П. Корнеля («Сід»), Ж. Расіна («Федра») виникає між почуттями героїв та їх обов’язками перед державою. Пізніше, в епоху Просвітництва, герої гинуть, відстоюючи просвітницькі ідеї.

Отже, трагедії відображають прогресивні тенденції суспільно-історичного розвитку та морального стану людства. Звідси піднесений характер зображення героя, філософський характер самої трагедії, яка ставить суттєві питання людського буття, руху історії («Гамлет» В. Шекспіра, «Фауст» Й. Ґете, «Борис Годунов» О. Пушкіна тощо).

Трагедія, Що таке Трагедія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *