Українські переклади «Фауста»

Українські переклади «Фауста»

В Україні поки що немає повної і точної хронології перекладів «Фауста» українською мовою. Факти з історії української літератури свідчать, що процес входження цього твору в українську літературу був досить складним і суперечливим. Відомий дослідник творчості Гете В. Дорошенко зазначає, що 1932 року в Україні було перекладено 54 твори Гете. Та не всі переклади мали художню цінність, оскільки західноукраїнські перекладачі зловживали діалектизмами, а східноукраїнські травестували твори Гете. І все ж ці переклади відіграли певну позитивну роль, оскільки не тільки знайомили українського читача з творчим доробком великого німецького письменника і мислителя, але й сприяли розвитку рідної мови.
У своїх загальних рисах хронологія перекладів «Фауста» в Україні має такий вигляд.

 

XIX століття

50-ті роки — Костянтин Димитрашов здійснює переклад уривку з «Фауста», надрукований значно пізніше.
1865 рік — Михайло Старицький перекладає початкові сцени першої частини трагедії. Переклад надруковано тільки 1908 року, він не перевидавався.
1875-1882 роки — Іван Франко працює над перекладом першої частини твору Гете.
1889 рік — І. Франко перекладає фрагмент другої частини «Фауста», якому дає назву «Гелена і Фауст».
1891 рік — Григорій Коваленко створює римований переклад останньої дії першої частини «Фауста».
1891 рік — Павло Грабовський, перебуваючи на засланні, перекладає окремі фрагменти з «Фауста», які було надруковано значно пізніше.
90-ті роки — Борис Грінченко здійснює прозовий переклад майже всієї першої частини трагедії, який не було надруковано (автограф зберігається у відділі рукописів ЦНБ АН України, № 1, 31657).

XX століття

1919 рік — Дмитро Загул перекладає першу частину твору Гете.
1924 рік — фрагментарні переклади з «Фауста» робить Христя Алчевська.
1925 рік — М. Улезко перекладає першу частину трагедії.
1931 рік — Тодор Вернивода перекладає фрагменти другої
частини твору.
1955 рік — Микола Лукаш створює перший повний український переклад «Фауста».
Отже, трагедія Гете «Фауст» перекладалася українською мовою 12 разів: сім — у XIX ст. і п’ять — у XX.
Над українським «Фаустом» працювали видатні поети, драматурги, перекладачі і навіть не перекладачі, наприклад, Г. Коваленко — фельдшер за фахом. Відомо п’ять перекладів першої частини «Фауста» (Франка, Грінченка, Загула, Улезко, Лукаша), не враховуючи фрагментарних перекладів; друга частина двічі перекладалася фрагментарно (Франко — 3-я дія, Вернивода — 5-та).
Поданий тут перелік українських перекладів трагедії, можливо, не є вичерпним. Дослідження їх історії триває.

 

УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ «ФАУСТА»

Комментарии закрыты.