Конспекти уроків зарубіжної літератури 9 клас. Нова програма. 2017 рік

Конспекти уроків зарубіжної літератури 9 клас. Нова програма. 2017 рік

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури 9-й клас. I семестр

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури 9-й клас. II семестр

Вступ

Урок 1. Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі

Урок 2. Специфіка жанрів у різних національних літературах. Розмаїття індивідуальних стилів митців

Просвітництво

Урок 3. Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм)

Урок 4. Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера…» (частина І). Історія написання твору

Урок 5. Просвітницькі ідеї у творі Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера…»

Урок 6. Образ Гуллівера як утілення концепції нової людини у творі Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера…»

Урок 7. Жанрова своєрідність роману Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера…» (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова

Урок 8. Йоганн Вольфґанґ Гете «Вільшаний король». Роль Й. В. Ґете в історії просвітництва. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король»

Урок 9. Ідея кохання і щастя, ознаки фольклору в «Травневій пісні» Й. В. Ґете. Нове розуміння природи в ліриці поета. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометей» Й. В. Ґете. Образ Прометея

Урок 10. Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Йоганна Крістофа Фрідріха Шиллера

Урок 11. Ода «До радості» й. К. Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу. Виразне читання напам’ять

Урок 12. Контрольна робота № 1 за темами «Вступ», «Просвітництво: творчість Дж. Свіфта, Й. В. Ґете, Ф. Шиллера»

Романтизм

Урок 13. Історичні , естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах

Урок 14. Генріх Гейне «Книга пісень» («Не знаю, що стало зо мною …»). Специфіка німецького романтизму у творчості Г. Гейне

Урок 15. «Книга пісень» Г. Гейне («На півночі кедр одинокий…», «Коли розлучаються двоє…»): особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів. Виразне читання напам’ять

Урок 16. Джордж Гордон Ноел Байрон «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Вплив творчості Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії та дійсності в ліриці поета. Фольклорні й біблійні мотиви у віршах Дж. Ґ. Н. Байрона

Урок 17. Відображення духовного життя особистості, історії та культури Європи в поемі Дж. Ґ. Н. Байрона«Паломництво Чайльд Гарольда»

Урок 18. Герой і автор поеми Дж. Ґ. Н. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда»: подібність і відмінність. Особливості віршової організації твору (спенсерова строфа). Специфіка зображення образу гетьмана в поемі Байрона «Мазепа» (оглядово): монолог героя, динаміка образу, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу та ін.

Урок 19. Розвиток мовлення. Поетичний практикум за творчістю Дж. Ґ. Н. Байрона

Урок 20. Контрольна робота № 2 за темою «Романтизм: творчість Г. Гейне, Дж. Ґ. Н. Байрона»

Взаємодія романтизму й реалізму

Урок 21. Значення творчості Олександра Сергійовича Пушкіна для розвитку світової літератур. Провідні мотиви його лірики («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…»). Тема кохання та призначення мистецтва у віршах митця

Урок 22. Лірика О. С. Пушкіна. Тема поета й поезії у віршах митця («Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»)

Урок 23. Взаємодія романтизму й реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне зображення романтичних тем (кохання і відчуження особливості, життя і смерті, розладу мрії дійсності тощо) та образів (Онєгін — Тетяна, Ленський — Ольга)

Урок 24. Традиції світової літератури й культури в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» (вплив Дж. Ґ. Н. Байрона ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни)

Урок 25. Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо) в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

Урок 26. Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до дійсності) й образ автора в романі «Євгеній Онєгін»

Урок 27. Розвиток мовлення. Природа в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

Урок 28. Огляд життя та творчості Михайла Юрійовича Лермонтова. Мотиви світової скорботи в ліриці поета («Сосна»)

Урок 29. Зв’язок творчості М. Ю. Лермонтова («І нудно, і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…») із традиціями європейського романтизму (Дж. Ґ. Н. Байрона, Г. Гейне та ін.)

Урок 30. «Герой нашого часу» М. Ю. Лермонтова — філософський, морально-психологічний роман про долю покоління. Особливості розвитку сюжету й композиції у творі

Урок 31. Сюжет роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною і духовною атмосферою доби

Урок 32. М. Ю. Лермонтов «Герой нашого часу». Складність образу Печоріна, засоби його розкриття, духовна трагедія

Урок 33. Печорін у системі образів роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Новаторство письменника в жанрі роману

Урок 34. Контрольна робота № 3 за темою «Взаємодія романтизму й реалізму: творчість О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова»

Реалізм

Урок 35. Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (звязок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами ХІХ ст. (романтизмом, натуралізмом)

Урок 36. Основні віхи творчості та особливості світогляду Оноре де Бальзака

Урок 37. Оноре де Бальзак «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика та проблематика, образи. Позакласне читання: «Шагренева шкіра» О. де Бальзака

Урок 38. Повість «Гобсек» О. де Бальзака у структурі «Людської комедії». Сюжет твору

Урок 39. Жіночі образи повісті «Гобсек» О. де Бальзака

Урок 40. Сюжет повісті «Гобсек» О. дe Бальзака. Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.)

Урок 41. Сюжетно-композиційні особливості твору «Гобсек» О. де Бальзака («Розповідь у розповіді»)

Урок 42. Петербурзький етап життя і творчості Миколи Васильовича Гоголя

Урок 43. М. В. Гоголь «Ревізор»: творча історія п’єси; образи чиновників

Урок 44. М. В. Гоголь «Ревізор»: образ Хлестакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту та жанру п’єси

Урок 45. Петербурзькі повісті М. В. Гоголя: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель»

Урок 46. Особливості сюжету й композиції повісті М. В. Гоголя «Шинель». Образ Башмачкіна та засоби його створення

Урок 47. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору) у повісті М. В. Гоголя «Шинель». Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Художнє новаторство письменника у розроблянні теми «маленької людини»

Урок 48. Контрольна робота № 4 за темою «Реалізм: творчість О. де Бальзака, М. В. Гоголя»

Нові тенденції у драматургії на межі ХІХ—ХХ ст.

Урок 49. «Стара» і «нова» драма. Зміни у драматургії порубіжжя ХІХ—ХХ ст. Роль Генріка Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» Г. Ібсена як соціально-психологічна драма

Урок 50. Г. Ібсен «Ляльковий дім»: сюжет, особливості драматичного конфлікту й розвиток сценічної дії (зовнішньої та внутрішньої)

Урок 51. Г. Ібсен «Ляльковий дім»: образна система п’єси

Урок 52. Г. Ібсен «Ляльковий дім»: композиція драми; підтекст; символіка; відкритість фіналу

Урок 53. Г. Ібсен «Ляльковий дім». Розвиток мовлення: складання та написання творів-роздумів за драматичним твором

Урок 54. Особливості світогляду Барнарда Шоу. Специфіка втілення античного міфу у п’єсі «Пігмаліон»

Урок 55. Б. Шоу «Пігмаліон»: сюжет; динаміека образу Елізи Дулитл

Урок 56. Б. Шоу «Пігмаліон»: ідеї одухотворення людини та життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови

Урок 57. Контрольна робота № 5 за темою «Нові тенденції у драматургії кінця ХІХ — початку ХХ ст.: творчість Г. Ібсена та Б. Шоу»

Література ХХ—ХХІ ст.: життя, історія, культура

Урок 58. Шолом-Алейхем «Тев’є-молочар»: тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі ХХ—ХХІ ст.

Урок 59. Філософські проблеми твору Шолом-Алейхема «Тев’є-молочар»

Урок 60. Шолом-Алейхем «Тев’є-молочар»: образна система твору

Урок 61. Народний гумор у творі Шолом-Алейхема «Тев’є- молочар». Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва

Урок 62. Шолом-Алейхем «Тев’є-молочар». Розвиток мовлення

Урок 63. Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії Рея Дуґласа Бредбері «451° за фаренгейтом»

Урок 64. Р. Д. Бредбері «451° за фаренгейтом»: тема знецінення культури. Провідні мотиви твору — книги (читання), пожежі, тотальний контроль, інакомислення тощо

Урок 65. Р. Д. Бредбері «451° за фаренгейтом» натовп і влада; складне прозріння особистості в тоталітарному суспільстві

Урок 66. Позакласне читання. Нелл Гарпер Лі «Убити пересмішника»: проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю; моральні ідеали у творі

Урок 67. Позакласне читання. Ерік Вольф Сіґал «Історія одного кохання»: розповідь про зворушливе і трагічне кохання сина мільйонера до дочки бідного італійського емігранта. Проблеми життя та смерті, любові та відданості у творі

Урок 68. Контрольна робота № 6 за темою «Література ХХ—ХХІ ст.: життя, історія, культура. Творчість Шолом-Алейхема, Р. Д. Бредбері, Н. Г. Лі, Е. В. Сіґала»

Підбиття підсумків навчального року

Урок 69. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу

Урок 70. Підбиття підсумків року

Додатки

Додаток 1. Перелік усіх художніх творів зарубіжної літератури (хрестоматія) для 9-го класу

Додаток 2. Перелік художніх творів зарубіжної літератури, рекомендованих для читання у 10-му класі (академічний рівент і рівень стандарту)

Конспекти уроків зарубіжної літератури 9 клас. Нова програма. 2017 рік

Комментарии закрыты.