ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ. ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОМАМИ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ЗВОРОТІВ (ПІСЛЯ ОЗНАЧУВАНИХ ІМЕННИКІВ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ. ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОМАМИ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ЗВОРОТІВ (ПІСЛЯ ОЗНАЧУВАНИХ ІМЕННИКІВ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ. ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОМАМИ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ЗВОРОТІВ (ПІСЛЯ ОЗНАЧУВАНИХ ІМЕННИКІВ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст уголос. Дібрати заголовок. Пояснити свій вибір. Скласти план тексту. Переказати його за планом. Які ще промисли українців вам відомі?

Дерево — один із найбільш розповсюджених матеріалів у виробництві народних художніх промислів. Цей промисел, відомий ще в ІХ–Х століттях, називається художньою обробкою дерева.

Дерево, широко використовуване у виробництві скульптур, служить для виготовлення різноманітних виробів побутового призначення, іграшок, декоративних виробів — настінних тарілок, панно, а також різних сувенірів — пам’ятних плакатів, макетів, брелків тощо.

Для виготовлення художніх виробів і сувенірів використовують деревину різних порід дерев, що добре піддається обробці (різьблення, стругання, точіння, випилювання) і оздобленню (шліфовці, поліровці, розпису). Беруться до уваги також художні особливості текстури деревини, природні згини стовбура, розташування сучків.

Деревина м’яких листових порід, найбільш розповсюджених у виготовленні художніх виробів і сувенірів, є найкращою таких дерев: липи, берези, вільхи, осики, дуба; рідше — твердих: горіха, самшиту тощо. Із хвойних порід дерев у незначній кількості використовують деревину сосни та ялини, тису, ялівця (За Р. Бардіною).

Виписати дієприкметники. Визначити синтаксичну роль кожного.

З’ясувати, яке місце займають дієприкметники-означення відповідно до означуваного слова.

Виписати речення з дієприкметниковим зворотом.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань творчого характеру

Пояснювальне письмо

Прочитати речення. Записати їх. Знайти дієприкметникові звороти. Яку роль відіграють означувані слова? Пояснити вживання розділових знаків.

1) Листя стало схоже на гору хрумкого печива, посипаного цукровою пудрою.
2) Усі побігли по широкій греблі, обсадженій знизу вербами.
3) Через гілки берестів синіло море, блищала широка тераса над морем, заставлена столами та стільцями.
4) Біля входу в парк, порослого високою травою, панувала тиша.
5) Небо, обсипане ніби рожами, тихо гасло.
6) Її маленька постать, облита м’якою зеленуватою тінню акацій, була незвичайно граціозна (За І. Нечуєм-Левицьким).

Трансформувати речення, змінивши місце дієприкметникового зворота відповідно до означуваного слова. Як зміняться інтонація та розділові знаки? Чому?

Зробити синтаксичний розбір першого речення.

Коментар учителя. Дієприкметник разом із залежними від нього словами становить дієприкметниковий зворот, який у вимові виділяється інтонацією, а на письмі — комами: Деревця молоді, укриті білим пухом, тихенько сплять над Волгою в снігу (Л. Забашта).

Слід розмежовувати одиничні дієприкметники, що входять до складу словосполучень «дієприкметник + іменник», які комами не відокремлюються, і дієприкметникові звороти: Засніжені поля нашого краю. — Поля, засніжені білим пухом, охоплювали безмежний простір нашого краю. Від означуваного слова до дієприкметника можна поставити одне запитання: твір (який?) написаний, від дієприкметника до залежних слів — декілька: написаний давно твір (коли?), написаний учнем твір (ким?), написаний гарно твір (як?).

У реченні дієприкметниковий зворот виступає означенням.

Лінгвістичне конструювання

Прочитати речення. Перебудувати їх, утворюючи з виділених дієслів дієприкметники. Записати речення, виділяючи комами дієприкметникові звороти.

1) Кінь, якого спустили з ланцюгів, одразу став дибки.
2) Сонячні промені, протикаючи гущавину жасміну, що розквіт, блукав по персидських килимах.
3) Настя в супроводі сина Селіма, Івана Кочерги, Алі та своїх ханум і служниць, яких до неї приставили, щойно вийшла з ялика й попрямувала до палацу (За С. Плачиндою).

Зробити фонетичний розбір слова гущавина.

Навчальне аудіювання

Прослухати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Аргументувати свою відповідь. Розказати, як відбувається процес різьби по дереву, дотримуючись послідовності викладу думок.

ДАВНЄ МИСТЕЦТВО

Художня різьба по дереву в Україні посідає особливе місце і сягає своїм корінням у глибоку давнину.

Спочатку різьба була дуже проста — у вигляді тонких контурних ліній або глибоких борозенок, а окремі ділянки розділяли штриховкою. Потім з’явилася більш складна рельєфна і трьохгранна різьба.

Різьба по дереву здавна прикрашала посуд, меблі, теліжки й сани кріпаків. Різьба й інкрустація влучно застосовувалася багатьма народними майстрами, які століттями вдосконалювали вміння, техніку, художній смак. Особливого розквіту мистецтво декоративної різьби по дереву в Україні досягає в ХVІІ—ХVІІІ ст. Народні майстри, зокрема козаки Запоріжжя, прикрашали зброю, трубки й інші предмети прекрасною різьбою й інкрустацією по дереву, кості, металу (За Р. Бардіною).

Перебудувати речення, увівши до їх складу дієприкметники й дієприкметникові звороти.

Поміркувати, як впливають дієприкметники та дієприкметникові звороти на виразність та повноту описаного в тексті.

Завдання поміняти місцями

Пояснити лексичне значення слова інкрустувати (інкрустувати — врізувати та вклеювати в поверхню предмета шматочки інших матеріалів для оздоблення його).

Скласти речення з дієприкметниковим зворотом зі словом інкрустувати.

Розвиток комунікативних умінь

Прочитати текст уголос. Дібрати заголовок. Доповнити висловлювання інформацією про художню різьбу по дереву у вашій місцевості, використовуючи дієприкметники і дієприкметникові звороти. Де доводилося вам бачити вироби з художньою обробкою? Описати їх усно.

У наш час художня різьба зосереджена у західній та південно-західній частинах України. Художньою обробкою деревини відоме місто Косова, де розміщено крупне об’єднання «Гуцульщина» — найбільш відоме виробництво, випускаюче художні вироби з дерева. Одним із основних центрів різьби є філіал в Яворові.

Для художньої обробки гуцульські майстри використовують деревину з гарною текстурою, що добре піддається різьбі та інкрустації: головним чином грушу, рідше сливу, явір, клен, березу, липу, а для виробів з випалюванням — смереку (карпатську ялину). Художні вироби з дерева випускають вирізьбленими та інкрустованими. Інкрустацію виконують шматочками кольорової деревини (груші, сливи, хвилястого клена, тису, граба, червоного і чорного дерева), скляним і фарфоровим бісером, перламутром і металом. Техніка оздоблення бісером і кольоровим деревом називається викладанкою… (З підручника).

Знайти речення з дієприкметниковим зворотом. Пояснити розділові знаки в ньому. Перебудувати речення так, щоб дієприкметниковий зворот стояв перед означуваним словом.

Утворити активні й пасивні дієприкметники від дієслів, використаних у тексті. Виділити суфікси.

Скласти план тексту й переказати його детально.

V. Систематизація та узагальнення вивченого

Подумати і дати відповіді:

1. Що називається дієприкметниковим зворотом?

2. Яка роль інтонації під час прочитання речень з дієприкметниковими зворотами? Навести приклади.

3. Розказати про розділові знаки при дієприкметниковому звороті та одиничному дієприкметнику.

4. Як відрізнити одиничні дієприкметники від дієприкметникових зворотів?

5. Яку синтаксичну роль виконує дієприкметниковий зворот у реченні?

VІІ. Домашнє завдання

1. Виписати з творів художньої літератури (або скласти) 6–7 речень про красу рідного краю, щоб у їх складі були дієприкметникові звороти.

2. Уявити ситуацію: на уроці праці вам запропонували виготовити до свята Різдва Христового вироби у подарунок родичам. Скласти твір-опис цього процесу праці на одну з тем: «Виготовлення чудового виробу», «Вчимося робити сюрпризи», «У шкільній майстерні», «Готуємося до свята». У своєму творі використати дієприкметники та дієприкметникові звороти. Довести необхідність і доцільність їх використання.

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ. ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОМАМИ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ЗВОРОТІВ (ПІСЛЯ ОЗНАЧУВАНИХ ІМЕННИКІВ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *