ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ЯВИЩЕ МИСТЕЦТВА, НОВИЙ ІРРЕАЛЬНИЙ СВІТ, СТВОРЕНИЙ ПИСЬМЕННИКОМ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником, українська література

Хід заняття Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником, українська література

ІІ. Актуалізація опорних знань у формі бесіди за питаннями

· Дайте визначення літературі як мистецтву слова. (Література — це вид мистецтва, який в художній формі відображає життя народу)

· Які літературні жанри вам відомі?

· Чим вас захоплюють твори художньої літератури?

· Для чого людині потрібно читати книги?

· Яким, на ваш погляд, повинен бути справжній письменник?

· Чи складно, на ваш погляд, бути письменником? Свої міркування вмотивуйте.

· Що можна сказати про людину, яка не полюбляє читати книжок?

· Чим книга може збагатити кожного із вас?

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Книга — кораблі думки, які мандрують по хвилях часу і бережно несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління.
Ф. Бекон

Книги пишуться на те, щоб прочитувати, а читаються, щоб роздумувати.
І. Франко

Ум без книг — як птиця без крил.
Зі стародавніх літописів

ІV. Основний зміст уроку

1. Вступне слово вчителя

Шановні школярі!

Сьогодні ви вирушаєте у велику цікаву подорож сторінками художньої літератури 7 класу. Ви познайомитеся з новими письменниками; пізнаєте багато корисного і необхідного. Поповните власні знання про історичне минуле рідного краю, його звичаї, традиції, обряди. Дізнаєтеся про те, як слід цінувати дружбу, любити природу, долати різноманітні труднощі.

Нехай щастить вам!

2. Художній твір як явище мистецтва

Що ви розумієте під художнім твором? (Художній твір — кінцевий результат і продукт творчої праці письменника, написаний за законами красного письма. Художні твори і складають художню літературу)

Художній твір як один із видів мистецтва — найпопулярніший і найдоступніший усім. Він приносить радість людині, підносить її духовно. Сила впливу художнього слова найвизначніших літературних творів не лише в тому, що вони правдиво в образах моделюють різні сторони і грані дійсності, а й у тому, що вони гуманістичні за своєю суттю.

Художній твір відтворює картини людського життя. В центрі кожного художнього твору — люди, їх життя, праця, думки і почуття. В художніх творах змальовуються на прикладі дійової особи вчинки, звичаї, поведінка, настрої і почуття не однієї якоїсь людини, а багатьох людей.


3. Література та інші види мистецтва

Література (від лат. litera — буква) в широкому розумінні слова — це всі написані і надруковані твори.

Мистецтвом називається відтворення життя в художніх образах.

За змістом розрізняють літературу наукову (математичну, природничу, медичну, технічну, історичну та ін.) і художню. До художньої літератури належать не тільки писані твори, але й твори народної поетичної творчості — фольклору.

Кожний вид мистецтва відображає життя своїми засобами:

· Архітектура — у загальному виді.

· Скульптура — зовнішній вигляд людини.

· Живопис — ширше розкриває зв’язок людини з довкіллям за допомогою ліній і фарб.

· Театр — створює ілюзію справжнього життя, перед глядачем проходять живі люди, у вчинках і хвилюваннях, розкривається їх характер.

· Музика — здатна передати хвилювання людей, їх настрій за допомогою звуків.

· Кіно — глибоко розкриває життя людини, її внутрішній світ, її зв’язки із суспільством.

· Література — найвищий рід мистецтва, вона має переваги над іншими видами мистецтва, бо здатна не обмежуватися у зображенні, розкритті внутрішнього і зовнішнього світу людини, її найтонших хвилювань. Життя людини відображується у динамічному розвитку.

4. Функції літератури

· Пізнавальна — людина є не тільки предметом зображення літератури, але й її метою. Читаючи художній твір, можна дізнатися про історичне минуле, звичаї, обряди рідного народу, культуру тощо.

· Естетична — у кожної людини є естетичне відчуття, прагнення до прекрасного.

· Виховна — виховують у читачів любов до рідного краю, праці, природи; до одних дійових осіб автор намагається викликати у читачів співчуття і любов, до інших — неприязнь, ненависть.

5. Художня і наукова література

· У чому полягає відмінність художньої літератури від наукової?

Автори наукових творів, описуючи і пояснюючи явища природи і події суспільного життя, роблячи ті або інші узагальнення, користуються цифрами, науковими термінами, поняттями тощо. Ці твори впливають, головним чином, на розум людини.

Художня ж література змальовує життя за допомогою словесно-художніх засобів. Вона зображує життя природи й суспільства в картинках і образах. Художня література розповідає переважно про внутрішній світ людей, про їхні взаємовідносини, настрої, прагнення і вчинки, думки і переживання. Вона впливає не тільки на розум, але й на почуття читача.

Отже, вчений і письменник кожний по-своєму, своїми засобами показують правду життя. Тільки вчений доводить, а письменник показує, і обидва переконують читача: один — логічними доказами, інший — правдивими картинами.

6. Довідковий матеріал

6.1. Історія книгодрукування.

Перші друковані книги в Україні з’явилися понад п’ятсот років тому: з 1460 року у Львові вже працювала друкарня Степана Дропака. А згодом утвердить його починання славетний Іван Федоров.

Починаючи з ХІІ століття слов’яни використовують папір, першими почали це робити болгари.

6.2. Народна мудрість про книгу.

Книгу читають не очима, а розумом.

Книга — світ, книга — серцю привіт.

Дім без книги — день без сонця.

Хороша книжка яскравіша за зірку.

У домі без книги, як без вікон, темно.

З книгою жити — з добром дружити.

Кому книга — розвага, а кому — навчання.

Нема розумного сусіда — з книгою поговори.

Книга — друг, без неї як без рук.

У Землі супутник — Місяць, у людини — книга. Хороша книга — свято.

6.3. Загадки про книгу.

Не кущ, а з листочками,

Не сорочка, а зшита,

Не людина, а розповідає. (Книга)

Коли хочеш ти читати,

То мене повинен знати,

А коли мене не знаєш,

То нічого не вгадаєш. (Абетка)

Снігові поля, чорні грачі,

Хочеш розумним бути —

Бери та вчи. (Книга)

Всім розкаже всі пригоди,

А сама мовчить ізроду. (Книга)

Дивилися — чистенька,

Погладили — гладенька,

А читати станеш — спіткнешся. (Книга)

Бачити — не бачить,

Чути — не чує,

Мовчки говорить,

Добре мудрує. (Книга)

Мовчить,

А багато людей навчить. (Книга)

Кожен скільки хоче бере,

А все лишається. (Книга)

V. Закріплення опрацьованого матеріалу

1. Проведення тестового опитування

1. Література — від латинського слова litera — означає:

а) знак;
б) буква;
в) поняття.

2. Головним предметом зображення в художній літературі є:

а) історична подія;
б) людина;
в) пейзаж.

3. Про мову художньої літератури кажуть, що вона є:

а) образною;
б) специфічною;
в) лаконічною.

4. Першими почали використовувати папір для книгодрукування:

а) угорці;
б) слов’яни;
в) болгари.

5. Друковані книги в Україні почали з’являтися з 1460 р.:

а) у Києві;
б) Харкові;
в) Львові.

6. «О слово! Будь мечем моїм!

Ні, сонцем стань! Вгорі спинися,

Осяй мій край і розлетися.

Дощами судними над ним»,— так висловився:

а) П. Тичина;
б) О. Олесь;
в) В. Сосюра.

7. Який художній прийом використано у фразі: «Проміння, мов руки, простяглось до лісу»?

а) Епітет;
б) порівняння;
в) інверсію.

8. Літературні образи створюються за допомогою:

а) картин:

б) мови;
в) музики.

9. До образного мистецтва не належить:

а) живопис з його галузями;
б) архітектура;
в) музика.

10. Книга вчить людину бути:

а) економною;
б) хитрою;
в) шляхетною.

11. До тонічних та образних видів мистецтва одночасно належить:

а) хореографія;
б) поезія;
в) скульптура.

12. До словесного виду мистецтва не належить:

а) література;
б) скульптура;
в) театр.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Робота на картках

Картка № 1

1. Доведіть, що художній твір — це мистецтво. Відповідаючи, посилайтеся на приклади вже відомих вам творів.

2. Порівняйте художню літературу і кіно як види мистецтва. Який з них, на ваш погляд, найдовершеніший? Власні думки обґрунтуйте.

3. Художниками слова називають:

а) письменників;
б) скульпторів;
в) читачів.

Картка № 2

1. Доведіть, яким чином художня література відтворює картини людського життя. Свої спостереження вмотивуйте.

2. Як на вашу думку, в чому полягає пізнавальне значення художньої літератури для людини? Відповідаючи, наведіть переконливі приклади.

3. Визначте закінчення прислів’я: «Хороша книга яскравіша за…»:

а) квітку;
б) зірку;
в) райдугу.

Картка № 3

1. Як ви розумієте прислів’я: «Купиш хорошу книгу — придбаєш розумного друга»? Свою думку обґрунтуйте.

2. Вмотивуйте, чому до художньої літератури належать фольклорні твори? Чим це зумовлено?

3. Художня література змальовує життя за допомогою:

а) яскравих фарб;
б) словесно-художніх засобів;
в) відповідної термінології.

VІ. Підсумок уроку

Художня література зображує життя природи й суспільства в картинах і образах. Вона розповідає переважно про внутрішній світ людей, про їхні взаємовідносини, настрої, прагнення і вчинки, думки й переживання; впливає не тільки на розум, але й на почуття читача.

Впливаючи на думки і почуття, погляди людей, художня література відіграє велику роль у житті суспільства.

VІІ. Домашнє завдання

Підготуватися до позакласного читання (дібрати матеріал про життя і творчість А. Кащенка, знати ідейно-художній зміст його твору «Над Кодацьким порогом»).

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *