ДАНТЕ — ВИДАТНИЙ ПОЕТ І МИСЛИТЕЛЬ ІТАЛІЇ. ПОЕМА «БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ» — ФІЛОСОФСЬКО-ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Данте — видатний поет і мислитель Італії. Поема «Божественна комедія» — філософсько-художній синтез середньовічної культури, зарубіжна література

Тінь Данте з профілем орлиним
Співає про Нове Життя.
О. Блок

Хід заняття Данте — видатний поет і мислитель Італії. Поема «Божественна комедія» — філософсько-художній синтез середньовічної культури, зарубіжна література

Бесіда

  • Яким художник зобразив поета?
  • Яку примітну рису зовнішності Данте відзначив російський поет О. Блок? (Орлиний профіль)

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Ознайомлення з відомостями про життя та творчість Данте (за матеріалами підручника)

2. Інтерактивна вправа «Броунівський рух» (робота в групах)

Особливості «Божественної комедії»

Картка № 1. Час створення поеми
«Божественну комедію» було написано впродовж 1307-1321 рр. Це був час, який в історії культури дістав назву Передвідродження. Зростає інтерес до людської особистості, до її радощів і сподівань. Поступово починає формуватися новий гуманістичний тип мислення, остаточне становлення якого буде пов’язане з добою Відродження. Віра в необмежені можливості людської природи, в неповторність людської індивідуальності зароджується саме в цей час. Цей процес і відтворює поема Данте, що є водночас синтезом середньовічної культури і прологом до культури Відродження.

Картка № 2. Жанр «Божественної комедії»
За усталеними середньовічними канонами Данте назвав свою поему «комедією»: так називали тоді твори, які починалися сумно (пекло), а закінчувалися щасливо (рай). Епітетом «божественна» наділив поему перший біограф Данте, автор знаменитого «Декамерона» Дж. Боккаччо.

Картка № 3. Композиція поеми
Поема має три частини: «Пекло», «Чистилище», «Рай». У кожній із частин — 33 пісні (у «Пеклі» ще одна пісня, що є вступною до всієї поеми). Усього — 100 пісень.

Картка № 4. Уявлення про світ у «Божественній комедії»
Дантівська земля має форму кулі і розташовується, згідно із середньовічними переконаннями, у центрі Всесвіту.
Північна півкуля населена людьми, південна — безлюдна і вкрита океаном, а посередині нього височіє гора, де Данте розташовує чистилище — царство, у якому душі грішників, які розкаялися за життя, мучаться, щоб очиститись від своєї провини, потрапити до раю.

Картка № 5. Уявлення про світ у «Божественній комедії»
Урвище пекла, куди призводить смертельний гріх і звідки неможливо врятуватись, має вигляд вирви, що утворилася внаслідок падіння Люцифера-ангела, який був вигнаний із раю. Земля оточена дев’ятьма небесними сферами: сімома сферами планет, зірковим та кристалічним небом. За ним, у просторі, де вже не діють фізичні закони, розташований Емпірей — царство ангелів та блаженних душ.

3. Робота з літературознавчими термінами Строфа, якою написана «Божественна комедія»

«Божественна комедія» Данте написана терцинами.

Терцина (від terra rima — третя рима) — форма строфи з трьох рядків п’ятистопного ямба, у якій середній рядок римується з крайніми — першим і третім — у наступній строфі, завершуючись окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Інтерактивна вправа «Продовжте речення»

— Найвідоміші твори Данте — … .
— Життя поета було нелегким, тому що… .
— «Божественна комедія» має таку назву, тому що… .
— Особливості композиції поеми Данте полягають у… .

1. Інтерактивна вправа «Сенкан» (колективне складання сенкану за темою «Данте»)

Данте,
пристрасний, геніальний,
діє, хвилює, викриває,
проводить із Пекла до Раю,
сміливець.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

1. Бесіда

  • Представником якої доби був Данте?
  • Назвіть хронологічні межі цієї доби.
  • Сформулюйте основні ознаки середньовічного мистецтва. (Сильний вплив церкви, утвердження релігійних ідеалів, відображення суперечливості людини.)

3. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

  • Складіть своє речення про Данте.

Франко називав Данте «поетичним вінцем та увічненням того, що ми називаємо середніми віками».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати I частину «Божественної комедії» — «Пекло».

Творче завдання. Підготувати повідомлення про переклади поеми Данте українською мовою.

Данте — видатний поет і мислитель Італії. Поема «Божественна комедія» — філософсько-художній синтез середньовічної культури, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *