ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА — ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА — ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Мета: розширити відомості п’ятикласників про рідну мову, сформувати поняття «національна мова», «державна мова»; ознайомити учнів зі статтею 10 Конституції України; формувати вміння аналізувати висловлювання, відтворювати деформований текст, складати невеликі тексти відповідно до комунікативного завдання; сприяти усвідомленню значення мови в житті суспільства й ролі української мови як державної в Україні.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: засвоєння нових слів.

Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відтворювати деформований текст.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД ЗАНЯТТЯ ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА — ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

I. Організаційний момент

II. Розвиток безперервної пізнавальної активності п’ятикласників

Робота з текстом

Прослухати текст. З’ясувати, про що йдеться. Чи можна визначити ставлення автора до предмета мовлення? У чому це виражається?

Мово рідна! Ти ж — як море — безконечна, могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі своїх лексиконів, а їм немає кінця-краю.

Красо моя! В тобі мудрість віків і пам’ять тисячоліть. Скарбе мій єдиний, з тобою я найбагатший і найдужчий у світі. Без тебе — перекотиполе, що його вітер несе у сіру безвість, у млу небуття. Світлоносна! Ти завжди вабиш, чаруєш, кличеш на теплі й могутні хвилі свої. Єдина печаль проймає, що не вистачить життя, аби переплисти твій мовний океан. Бо ти є Вічність. Ти є Правда, Добро і Краса народу нашого.

Тож такою і будь вічно, мово рідна! (За С. Плачиндою).

Звернути увагу на образність висловлювання. Виписати в зошити, як автор називає мову, звертається до неї.

З чим порівнює автор мову?

Моделювання мовленнєвих одиниць

Учитель. Для багатьох поетів і письменників мова — золотоносна ріка, що виблискує на хвилях поетичних рядків, прозових творів, переливаються в душу нації, творить почуттєву нерозривність українського серця й української землі. Уявіть себе митцем слова й доберіть 5-6 образних визначень до слова мова.

Зразок

Мова — неоціненний діамант.

Мова — найбільший скарб народу.

Мова — … .

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи з теми

Проблемний діалог

Під керівництвом учителя шляхом висунення системи власних версій і гіпотез п’ятикласники усвідомлюють зміст понять «рідна мова», «національна мова», «державна мова».

Ознайомлення учнів зі статтею 10 Конституції України

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом (Конституція України).

Назвати сфери суспільного життя людини.

Відтворення деформованого висловлювання

Прочитати. Визначити основну думку. Визначити межі речень. Дібрати заголовок. Записати текст, розставивши потрібні розділові знаки.

Незаперечною істиною є те що мова — це найважливіший і всеохоп-люючий засіб спілкування засіб передачі інформації але самим лише спілкуванням не вичерпується суспільне значення мови для письменників мова — це могутнє і єдине знаряддя створення художніх цінностей мова — це коштовний скарб набутий віками нашим народом його невичерпне духовне багатство (За П. Панчем).

На матеріалі тексту довести, яке значення має мова в житті суспільства.

Як ви розумієте вислів  Мова — всеохоплюючий засіб спілкування? Розкрийте його зміст.

Творчий диктант
(поширення висловлювання шляхом уведення окремих слів)

Відновити поетичні рядки, уставивши потрібні за змістом прикметники (дивись матеріал довідки).

1) Мова, наша мова — мова … (Ю. Рибчинський).

2) Ой яка … українська мова! І така ж …, і гнучка, як мрія (О. Підсуха).

3) Буду я навчатись мови … (А. Малишко).

4) … мова, поривання духа! (Л. Костенко).

5) … мово, музико, калино… (З. Кучерява).

Довідка: розкішна, трембітна, кольорова, квітуча, чудова.

Доповнити ряд епітетів (образних прикметників) до слова мова. Записати їх. З 2-3 скласти речення.

Барвінкова, безсмертна, калинова, солов’їна, співуча, чарівна, …

Творче конструювання

Із поданих слів скласти речення. З’ясувати їхню тематику. Довести, чи є вони зв’язним висловлюванням.

1) О рідна мово! Садів, подібна, весняних, ти, до розквітлих.

2) Бо, культури, виявляється, цвіт, у слові, запашний, нашого, народу, талановитого.

3) І, дзеркала, подібна, чарівного, в ньому, Україна, вся, відображається. 5) Із скарбницею, тебе, а ще, порівняти, можна, що досвіду, зберігає, народного, коштовності (За В. Сухомлинським).

Складання висловлювання за поданим початком

Прочитати висловлювання із попереднього завдання. Чи розділяєте ви думку Василя Сухомлинського? Доповнити текст власними міркуваннями щодо ролі мови в житті людини.

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Яке значення української мови в житті нашого суспільства?

2. Як ви розумієте роль української мови як державної в Україні?

VІ. Підсумок уроку

Визначення змістових цінностей, сформованих у процесі вивчення теми, з’ясування ставлення учнів до роботи на уроці.

VII. Домашнє завдання

1. Дібрати 5-6 висловів відомих поетів, письменників, діячів мистецтва, політиків чи філософів про мову.

2. Скласти зв’язне висловлювання з теми «Що потрібно, щоб рідна мова розвивалася і збагачувалася?»

ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА — ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *