ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРИ XIX СТ., СТИЛЬОВЕ РОЗМАЇТТЯ ЛІТЕРАТУРИ. РЕАЛІЗМ ЯК НАПРЯМ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. реалізм як напрям у світовій літературі, зарубіжна література

Розрадьте мене; втіште мене;
дайте мені помріяти; розчульте мене;
дайте мені змогу здригнутися;
дайте мені змогу поплакати;
дайте мені привід для роздумів…
Гі де Мопассан

Хід заняття Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. реалізм як напрям у світовій літературі, зарубіжна література

II. Мотивація навчальної діяльності

Напевне, немає серед вас таких, у чиєму домі не було б художньої літератури. Що означає книга для нас? Що ми від неї очікуємо?

Ось як на це питання відповів видатний французький письменник XIX ст. Гі де Мопассан: «розрадьте мене; утіште мене; дайте мені помріяти; розчульте мене; дайте мені змогу здригнутися; дайте мені змогу поплакати; дайте мені привід для роздумів» (звернення до епіграфа уроку).

 • Що означає художня книга для вас? Яке місце посідає вона у вашому житті? Чи не витіснили її новітні джерела інформації та розваги? (Відповіді учнів.)

Кожна освічена, культурна людина має знати хоча б у загальних рисах етапи розвитку світової літератури, її найцінніші надбання. У попередніх класах ми ознайомилися з літературою від її витоків до І половини XK ст., розглянули її тематичне, жанрове та стильове розмаїття.

 • Як ви вважаєте, що об’єднує письменників різних епох і народів, їх твори? (Людина, її уявлення про світ і про саму себе; читач)

Розвиток стилів і напрямів у літературі важко обмежити в часі. Ось, наприклад, романтизм — основний літературний напрям XK ст., але він яскраво представлений (зокрема, у ліриці) і в літературі XX ст., плавно переходить у неоромантизм. Для літератури XK ст. характерним є шлях від романтизму до реалізму. Про це — сьогодні на уроці.

IV. Актуалізація опорних знань

Бесіда

 • Пригадайте письменників-романтиків XІX ст. та їх твори. (Е. Т. А. Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер», Г. Гейне, Дж. Байрон, А. Міцкевич, О. Пушкін, М. Лермонтов, М. Гоголь)
 • Що є характерним для романтиків і чим це обумовлено? (Відповіді учнів.)

Однією з найяскравіших сторінок у розвитку світового літературного процесу, яку називають «золотим фондом світового письменства», є саме XIX століття.

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Презентація книг і портретів найвидатніших письменників XIX ст.

2. Колективна робота з таблицею

«Найважливіші суспільні, історичні, наукові події XIX ст.»

Учитель. Пригадайте відомості з історії, інших джерел про цей час і заповніть лівий стовпчик таблиці.

Суспільні, історичні, наукові події XIX ст. Реалізм як один із основних творчих методів XIX ст. і його ознаки
Наполеонівські війни; Громадянська війна в США; об’єднання Германії; розвиток капіталізму; жорстока ринкова боротьба; соціально-демократичні рухи; великі відкриття в природознавстві — еволюційна теорія Дарвіна, закон збереження і перетворення енергії; розвиток науково-технічного прогресу: автомобілі, електрика тощоПізнання соціальних зв’язків людини і суспільства; вірність дійсності, прагнення до достовірності зображення, відтворення життя «у формах самого життя»; зображення типових характерів у типових обставинах; викривальний пафос; розмаїття художніх форм; пізнавальне спрямування (зв’язок із науками)

3. Заповнення правого стовпчика таблиці (під керівництвом учителя)

4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Учитель. Знайдіть логічно-причинні зв’язки між двома стовпчиками, зробіть висновки.

Очікувані відповіді

 • Швидко й бурхливо змінюється суспільство, необхідно осмислювати зміни, реагувати на них. Звідси зв’язок із дійсністю.
 • Життя багатогранне, різноманітні умови в національних культурах, тому письменники використовують різні художні форми.
 • Людину розглядають як продукт історії, її поведінка є соціально обумовленою, адже особистість належить до певної соціальної групи. Звідси типові характери в типових обставинах.
 • З’явилася віра в те, що література може вплинути на життя, змінити його на краще; звідси викривальний пафос.

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Бесіда

Учитель. Які з наведених далі тверджень відомих людей, на вашу думку, найточніше характеризують XIX ст. й світовий літературний процес цього періоду? Відповідь обґрунтуйте.

 • «XIX ст. відрізняється від усіх століть точним і виразним зображенням людського серця». (Стендаль)
 • «Маркса просторіччя,
  Наївне дев’ятнадцяте сторіччя».
  (О. Ольжич.
  «На небі хмара — вічність і світи…»)
 • «Протягом XIX ст. митці працювали «естетично змішано». Вони зводили суто естетичні елементи до мінімуму й намагалися побудувати художній твір майже цілком на відтворенні реальності. У цьому розумінні все зразкове мистецтво… століття було реалістичним». (X. Ортега-і-Гасет. «Дегуманізація мистецтва»)

VII. Домашнє завдання

Для всіх: опрацювати конспект, вступну статтю підручника, записати у вигляді тез важливі доповнення до теми.

Індивідуальне: підготувати повідомлення про досягнення природничих наук у ХІХ ст.

VIII. Підбиття підсумків уроку

Справжній митець творить вільно й незалежно, обираючи з літературної традиції те, що співзвучне його внутрішнім пориванням. Досить часто жодним чином не визначає себе (наприклад, ані Стендаль, ані Бальзак, ані Флобер, яких називають класиками реалізму, реалістами себе не вважали), тому, звертаючись до творчості того чи іншого письменника, ми намагатимемося осягнути неповторність його художнього світу з усіма суперечностями, а не прагнути будь-що зарахувати його до певної течії, школи чи угрупування. Що стосується реалізму, то його елементи з’явилися ще в добу Відродження чи раніше, хоча термін почали вживати в середині XIX століття, у період найвищого розвитку й розквіту цього напряму.

Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. реалізм як напрям у світовій літературі, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *